Jonge kinderen leren veel en snel. Individuele pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zijn dan ook van grote invloed op hun brede ontwikkeling. Van de pedagogisch professionals wordt steeds meer expertise gevraagd.

Door de hele sector: een gezamenlijke financiering van het Expertisecentrum door de sector ligt voor de hand. Investeer dus mee in de brede ontwikkeling van kind en branche! De hoogte van de investering per organisatie is afhankelijk van de omzet en varieert van € 200 tot € 5000 per jaar. Het Expertisecentrum Kinderopvang streeft naar aansluiting van alle organisaties in Nederland.

Investeer mee!: meer informatie vind je hier 
En als je wilt mee investeren, klik je hier 

Expertise
Het Expertisecentrum Kinderopvang levert die expertise door het ontwikkelen en toegankelijk maken van de pedagogische kennisbasis, praktijkervaring en tools, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen.

Voor de hele sector
Het Expertisecentrum is vrij van commerciële belangen en stelt alle kennis en praktijkervaringen voor iedereen beschikbaar. Daarmee werkt het Expertisecentrum mét en voor de branche aan optimalisering van de pedagogische kwaliteit van kinderopvang.