Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

De monitor PiB:
feitelijk inzicht in pedagogische kwaliteit

Kinderopvangorganisaties zijn – volgens de wet kinderopvang – zelf verantwoordelijk voor de pedagogische kwaliteit. Het zelfevaluatie-instrument Pedagogische praktijk in Beeld biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de pedagogische kwaliteit per groep. PiB is een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk online zelfevaluatie-instrument, dat ontwikkeld is door NJi en KindeRdam. De ontwikkeling van PiB is onder meer mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Kindwijzer. 

PIB: hoe werkt het?

PiB is een online evaluatie-instrument waarin per groep gegevens kunnen worden ingevoerd. De PiB-monitor is optimaal afgestemd op de GGD-inspectie omdat de monitor dezelfde vier basisdoelen als de GGD hanteert: Emotionele veiligheid, Persoonlijke competentie, Sociale competentie en Overdracht van normen en waarden. â€‹Daarnaast wordt in PiB ook de Kwaliteit van de leefomgeving â€‹in kaart gebracht. Een optionele ‘stabiliteitsmeter’ geeft bovendien inzicht in één van de meest relevante kwaliteitsaspecten: stabiliteit van de groepssamenstelling.

De pedagogisch coach van een andere groep dan de groep die wordt geobserveerd vult samen met de vestigingsmanager tijdens een observatie op de groep ter plekke de vragenlijst online in. Op deze manier is er sprake van onafhankelijkheid en uniformiteit in de observaties. De verzamelde gegevens per groep kunnen in rapportages per locatie en per organisatie worden samengevat. Observaties van dezelfde groep kunnen met elkaar worden vergeleken. En het is mogelijk om een trend zichtbaar te maken als de observaties worden herhaald.

Als organisatie weet je dus waar je op groepsniveau pedagogisch-kwalitatief staat ten opzichte van andere kinderopvangaanbieders in Nederland.

 

PIB IS OPGEBOUWD UIT 5 THEMA'S

  • Emotionele veiligheid
  • Persoonlijke competenties
  • Sociale competenties
  • Overdracht van normen en waarden
  • Kwaliteit van de leefomgeving

‘Dankzij PiB, het digitale zelfevaluatie-instrument van het Expertisecentrum Kinderopvang beschik ik als bestuurder nu ook over objectieve gegevens over de pedagogische kwaliteit van mijn organisatie.’

Els Maasdam, bestuurder KindeRdam

‘De resultaten van PiB hebben bij ons geleid tot een nieuw scholingsprogramma en meer inzicht in de pedagogische kwaliteit van onze kinderopvang.’

Elly Brand, bestuurder Kibeo

PiB is een zelfevaluatie instrument dat inzicht geeft in de pedagogische kwaliteit per groep.

gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk

Op basis van de ingevulde gegevens genereert PiB data die per criterium inzichtelijk maken hoe de groep scoort op een 4 punts-schaal. Omdat PiB uiterst overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is, kan het gemakkelijk worden gebruikt en kunnen de uitkomsten goed worden geduid. Gebruikers krijgen bovendien ondersteuning van de helpdesk van PiB.

ggd

PiB: directe aansluiting op de GGD-inspectie

De PiB-monitor is optimaal afgestemd op de GGD-inspectie omdat de monitor dezelfde vier basisdoelen als de GGD hanteert: Emotionele veiligheid, Persoonlijke competentie, Sociale competentie en Overdracht van normen en waarden. â€‹Daarnaast wordt in PiB ook de Kwaliteit van de leefomgeving â€‹in kaart gebracht. Een optionele ‘stabiliteitsmeter’ geeft bovendien inzicht in één van de meest relevante kwaliteitsaspecten: stabiliteit van groepssamenstelling en kind-professional contact.

pib

PiB als monitor: inzicht, regie én benchmark

Met het genereren en inzichtelijk maken van feitelijke data voorziet de PiB-monitor kinderopvangorganisaties van een digitale omgeving waarmee ze de regie over hun pedagogische praktijk in handen kunnen nemen. Bovendien beschikt de totale kinderopvangsector met PiB over een gestandaardiseerd kwaliteitsobservatieinstrument dat de mogelijkheid biedt tot benchmarking. Als organisatie weet je dus waar je op groepsniveau pedagogisch-kwalitatief staat ten opzichte van andere kinderopvangaanbieders in Nederland.

Ontwikkeling, veelgestelde vragen en meer

Kijk voor meer informatie op de eigen website van PiB; www.pedagogischepraktijkinbeeld.nl.
Of vul het formulier onderaan deze pagina in en we nemen vrijblijvend contact met je op.

Naar de website van PiB

Gebruikersovereenkomst en kosten

Het gebruik van PiB is gebaseerd op een gebruikersovereenkomst op basis waarvan facturering plaatsvindt. De kosten voor het gebruikmaken van PiB zijn afhankelijk van het aantal groepen dat met het instrument gaat werken

Aantal groepenKosten
1 tot 5 groepen €    533,-
5 tot 10 groepen € 1.065,-
10 tot 20 groepen € 3.195,-
20 tot 30 groepen € 5.325,-
> 30 groepen € 7.455,-
De bedragen zijn per 01-01-2024 per jaar, inclusief btw

Ja, ik wil meer weten over PiB

Als je onderstaand formulier invult, nemen we graag contact met je op om vrijblijvend
verder te praten over de mogelijkheden van PiB voor jouw organisatie.

Interesse in de Monitor PiB?

Graag even je naam invullen
We horen graag bij welke organisatie u werkzaam bent
Graag je e-mailadres invullen...
Graag je telefoonnummer invoeren
Ongeldige invoer