Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Het eerste 'post-covid' congres was indrukwekkend! In één dag zijn de ruim 120 bezoekers op de hoogte gebracht van de laatste wetenschappelijke inzichten en hebben zij buitengewoon boeiende gesprekken gevoerd met onderzoekers en collega-professionals.

Dit congres heeft plaatsgevonden op 28 september in Nieuwegein waarbij drie vooraanstaande wetenschappers de nieuwste inzichten gegeven hebben.

Binnenkort volgt een verslag van deze bijzondere dag.

 

congres prof dr paul leseman uu

Prof. dr. Paul Leseman
Universiteit Utrecht

 

Er is nog veel onduidelijk over de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen. Op basis van een heranalyse van gegevens van het pre-COOL cohort zal een eerste antwoord op deze vraag worden gegeven. Ook zal worden ingegaan op de vraag wat de emotionele en educatieve kwaliteit van de kinderopvang ertoe doet.

Presentatie_Prof_Dr_Paul_Leseman.pdf

congres bijzonder hoogleraar ruben fukkink uva

Prof. dr. Ruben Fukkink
UvA

 

Wat betekent de pedagogische relatie tussen pedagogisch medewerker/gastouder en het kind voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden?Hebben jongens en meisjes andere relaties met de pedagogisch medewerkers op de bso? En hebben professionals in kinderdagverblijven en gastouders een vergelijkbare of verschillende pedagogische relatie met de kinderen?

Presentatie_Prof_Dr_Ruben_Fukkink.pdf

congres dr harriet vermeer universiteit van leiden

Dr. Harriet Vermeer
Universiteit Leiden

 

Hoe ervaren baby’s én hun ouders de start in de kinderopvang? Resultaten met betrekking tot zowel de start in de kinderopvang als de terugkeer na een lange onderbreking, zoals tijdens de coronapandemie, zullen besproken worden. Ik zal ingaan op factoren die het wennen in de kinderopvang kunnen vergemakkelijken of bemoeilijken.

Presentatie_Dr_Harriet_Vermeer.pdf

 

Opzet van het Congres 2022 

Er waren 2 rondes met deelsessies. Eén in de ochtend en één in de middag. De deelsessies waren gebaseerd op de opbrengst van de ontwikkelteams van het Expertisecentrum Kinderopvang. Op de dag zelf kozen de deelnemers aan het congres aan welke deelsessies ze wilden deelnemen.

 

We houden je graag op de hoogte

Uit onderzoek is gebleken dat onze bezoekers korte updates via e-mail waarderen. Daarom houden wij je graag actief op de hoogte. Laat hieronder je naam en mailadres achter. Tot snel!

Graag even je voornaam invullen
Graag je e-mailadres invullen

Overzicht van de deelsessies

Elke deelsessie duurde uit 1,5 uur en bestond uit een introductie van de wetenschappelijke inzichten door de wetenschapper van het betreffende ontwikkelteam en een uitwerking daarvan in de praktijk door een deelnemer van datzelfde ontwikkelteam. Elke deelsessie had een moderator als gespreksleider. Binnenkort krijgen alle deelnemers een PDF waarin alle beeldverslagen zijn gebundeld. 
 

Risicovol spel
 

onderwerp risicovol spel banner

Martin van Rooijen vertelt over het belang van risicovol spel in de ontwikkeling van kinderen. Na deze deelsessie heb je handvatten om met jouw team en de ouders in gesprek te gaan over risicovol spel. 

Onderzoeker:
Martin van Rooijen - Universiteit voor Humanistiek
Professional:
Tilly Kuiper - KION Kinderopvang
Moderator:
Simone den Hollander - Sardes

Deelsessie_risicovol_spel.pdf

Pedagogische Praktijk in Beeld

pib

In deze deelsessie maak je kennis met PiB. Een gebruiker vertelt over hoe je met behulp van PiB grip krijgt op de pedagogische kwaliteit in jouw organisatie.

Onderzoeker:
Simon Hay - KindeRdam
Professional:
Danina Kooijman - Kibeo Kinderopvang
Moderator
Josette Hoex - NJI

Deelsessie_PiB.pdf

Onderlinge interacties

onderwerp onderlinge interacties banner

Na afloop van deze deelsessie weet je hoe je onderlinge interacties van kinderen kunt stimuleren en faciliteren. 

Onderzoeker:
Frans Hiddink - NHL Stenden Hogeschool
Professional:
Su'en Verweij-Kwok - KindeRdam
Moderator:
Annemieke Vermunt - BSO Oog in Al

Deelsessie_onderlinge_interacties.pdf

Verticale groep
 

onderwerp vertical groep banner

In deze deelsessie gaan we in op de uitdagingen voor professionals die werken in een verticale groep. En krijg je praktijkvoorbeelden over hoe je kan differentiëren binnen een verticale groep met als doel een passend aanbod voor ieder kind. 

Onderzoeker:
Ora Oudgenoeg-Paz - Universiteit Utrecht
Professional:
Tanja Hak - 't Kickertje
Moderator:
Laura Lecluse - Buro Leren met Lef

Deelsessie_verticale_groep.pdf

 

Samenwerken met ouders

pedagogische kwaliteit in beeld

In deze deelsessie ligt de nadruk op samenwerken met ouders in VE-groepen. Je krijgt concrete handvatten om vorm te geven aan deze pijler van pedagogische kwaliteit. 

Onderzoeker:
Martine van der Pluijm - Hogeschool Rotterdam
Professional:
Evelien Blanken - Kinderopvang Meerdijk
Moderator:
Suzanne Plaisier - SDK Kinderopvang

Deelsessie_samenwerken_met_ouders.pdf

Diversiteit en inclusie 

onderwerp diversiteit en inclusie

In deze deelsessie wordt duidelijk dat aandacht hebben aan diversiteit en inclusie bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. We presenteren de kijkwijzer waarmee je handen en voeten kunt geven aan dit onderwerp binnen jouw eigen organisatie. 

Onderzoeker:
Christel Eijkholt - Universiteit Utrecht
Professional:
Femke van Dam - Kappio Kinderopvang
Moderator:
Pepijn Djelan - Humankind

Deelsessie_diversiteit_en_inclusie.pdf

Risicovol spel:
Wat vindt de GGD?

onderwerp risicovol spel banner

Waarom er veel meer kan dan je misschien denkt, door een toezichthouder van de GGD. Je kan hier al jouw vragen kwijt. 

Professional:
Wietske van Gurp - GGD Amsterdam
Moderator:
Simone den Hollander - Sardes

Deelsessie_risicovol_spel_wat_vindt_de_GGD.pdf

Mini CoachKamer
 

onderwerp talenten ontwikkelen banner

Tijdens de Mini CoachKamer gaan we in op de effectieve elementen van coaching. 


Annika de Haan - Expertisecentrum Kinderopvang
Carlinda Fuselier - Columbus Junior

Deelsessie_Mini_CoachKamer.pdf