Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Annika de Haan, Expertisecentrum Kinderopvang, coördinator ontwikkelteams

In juni 2020 kwamen de ontwikkelteams voor het eerst bij elkaar in Utrecht. Een maand later was het alweer tijd voor de tweede bijeenkomst van de ontwikkelteams, weer in het Utrechtse Landhuis in de Stad. Deze keer gingen de pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers en pedagogen in hun teams enthousiast verder de diepte in met hun onderwerp: het begeleiden van onderlinge interacties, talentontwikkeling of ruimte geven voor autonomie.

Tijdens de eerste bijeenkomst keken we vooral naar momenten op de dag waar ruimte voor verbetering is. Bij alle teams sprongen daar vooral het eet- en drinkmoment en het buitenspelen uit. In deze tweede bijeenkomst zoomden we in op de vier pijlers die pedagogisch medewerkers inzetten om vorm te geven aan pedagogische kwaliteit: omgeving, programma- & activiteitenaanbod, interactievaardigheden en samenwerking met ouders.

Pedagogisch medewerker aan zet

De deelnemers van het ontwikkelteam ‘Ruimte geven voor autonomie’ concludeerden tijdens de eerste bijeenkomst al dat de pedagogisch medewerker bepaalt hoeveel ruimte er is voor autonomie. Dat doet ze niet alleen door de omgeving op een bepaalde manier in te richten, maar ook door haar handelen in die omgeving. De leden van het ontwikkelteam stelden vast dat er grote verschillen zijn tussen pedagogisch medewerkers én dat de hectiek van de dag soms ten koste gaat van de ruimte voor autonomie van het kind. Ruimte geven voor autonomie vraagt om een groot bewustzijn van het belang ervan en om voortdurende aandacht, juist omdat die hectiek van de dag altijd op de loer ligt.

Kindbeeld en de ruimte voor autonomie

Onderzoeker Martin van Rooijen ‘Ruimte geven voor autonomie’, ging tijdens de tweede bijeenkomst verder in gesprek met het ontwikkelteam over een aantal dilemma’s: Is kinderopvang vrije tijd voor de kinderen? Wat is de rol van de volwassene in de kinderopvang? Zien we kinderen als kwetsbaar of veerkrachtig? Een eerste conclusie is dat we met gemak een dag of nóg langer over deze dillema’s zouden kunnen praten. Toch is het team tot consensus gekomen. Wil je weten hoe de werkdefinitie van ‘Ruimte geven voor autonomie’ eruit ziet? Blijf ons dan volgen via de website.