Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Yvette Vervoort, directeur Expertisecentrum, reageert op het videocollege van Katrien Helmerhorst met antwoorden op veel vragen van ouders.

Pedagoog Katrien Helmerhorst, verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen, maakte onlangs een mooi videocollege. Ze behandelt vragen die veel ouders hebben. Hoe goed is kinderopvang voor een kind? Wat zijn de verschillen tussen kinderopvangorganisaties? En hoe maak je de juiste keuze? Het filmpje duurt slechts zesenhalve minuut, maar je leert er veel van.

Waar het écht om draait 

Wat mij persoonlijk aan de visie van Helmerhorst bevalt, is haar nadruk op de kwaliteit van de kinderopvang. Want ouders hebben helaas vaak de neiging om zich op randzaken te focussen. Helmerhorst noemt er zelf al een paar. Is er genoeg parkeerplek? Hoe dicht is de kinderopvang bij ons huis? En ziet de ruimte er een beetje leuk uit?

Maar wat veel belangrijker is, zijn de medewerkers. De pedagogisch professionals die met de kinderen werken. Zij bepalen welke invloed de kinderopvang heeft op de kinderen die ernaartoe worden gebracht. Net als Helmerhorst ben ook ik ervan overtuigd dat ouders vooral op de interacties tussen professional en kind moeten letten, wanneer ze een kinderopvangorganisatie beoordelen.

Dan kom je meteen bij heel andere vragen terecht. Pikken de professionals de signalen van het kind op? Wordt het kind gestimuleerd om te praten? Wordt het kind genoeg geprikkeld om zich ook op andere manieren te ontwikkelen? Dát zijn de echte vragen.

Pedagogische kwaliteit 

Voor deze visie bestaat een bruikbare term: pedagogische kwaliteit. In dagblad Trouw heb ik dit fenomeen beschreven. De boodschap van Helmerhorst is wat mij betreft niet alleen relevant voor ouders, maar ook voor onszelf, de mensen uit het vakgebied. Van directeuren tot pedagogisch professionals: iedereen zou moeten weten dat pedagogische kwaliteit de boventoon moet voeren. Want dat is de manier waarop we kinderopvang van grote waarde maken voor het kind.

Yvette Vervoort 
Directeur Expertisecentrum Kinderopvang