Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Simone den Hollander: Beleidsadviseur GO! Kinderopvang

Tijdens het ontwikkelteam autonomie kwam het inzicht naar voren dat je vanuit verschillende perspectieven naar een kind kan kijken: als een kwetsbaar individu of als een individu met veerkracht. Het bepaalt de ruimte die je als pedagogisch medewerker geeft aan een kind. 

 Eigen perspectief op kinderen

Zie je het kind als kwetsbaar, dan zal je het willen beschermen en willen vormen. Zie je het kind als een veerkrachtig individu, dan kun je meer vertrouwen op de eigen kracht van een kind en kun je het kind verantwoordelijkheden geven. Het is dus belangrijk om je bewust te zijn van je eigen perspectief op kinderen, omdat dit bepalend is voor de mate waarin je de autonomie van het kind kunt respecteren. 

Autonomie

Door deel te nemen aan  het ontwikkelteam autonomie is voor mij ook het onderwerp autonomie in relatie tot het buitenspelen weer extra onder de aandacht gekomen. De balans tussen het ruimte geven aan autonomie van kinderen tegenover het willen beperken van risico’s is zeker een pedagogische uitdaging. Het is heel belangrijk om je hier bewust van te zijn. Want kinderen leren enorm veel van zelf doen, zelf ontdekken en verantwoordelijkheden dragen.

Ruimte geven aan autonomie van het kind

In de uiteindelijke definitie relateren we autonomie aan de connectie die een kind heeft met de wereld om zich heen. Ik vind dat een mooi perspectief. Want dat laat ook zien dat, als we ruimte geven aan de autonomie van het kind, we het kind de gelegenheid geven zich te ontwikkelen in relatie met de eigen omgeving en uiteindelijk in verhouding tot de planeet. Zo laten we kinderen opgroeien tot bewuste, sociale en zelfstandige individuen. En mooi als de kinderopvang hieraan een bijdrage kan leveren.

Fotografie: Yvette Vervoort