Tool

Deze kijkwijzer is bedoeld om zicht te krijgen op de inrichting van de omgeving en mogelijke verbeterpunten daarin met als doel het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen.
De kijkwijzer bestaat uit vier thema’s, de vier wettelijke pedagogische basisdoelen:

  1. Het bevorderen van emotionele veiligheid;

  2. Het bevorderen van persoonlijke competenties;

  3. Het bevorderen van sociale competenties;

  4. Het overbrengen van normen en waarden.