Webinar PiB

Webinar PiB

Het digitale zelfevaluatie-instrument, Pedagogische praktijk in Beeld (PiB), biedt een krachtig hulpmiddel om grip te krijgen op de pedagogische kwaliteit op het niveau van de groep, locatie en de gehele organisatie. Tijdens dit webinar willen we je informeren over hoe PiB jou kan helpen bij het verkrijgen van waardevolle inzichten in de pedagogische kwaliteit binnen jouw kinderopvangorganisatie. Ontdek hoe dit instrument je in staat stelt om proactief te sturen op pedagogische kwaliteit, verder dan enkel afhankelijk te zijn van externe beoordelingen.

Voor wie en wanneer?

Dit webinar is bedoeld voor beslissers en management en wordt gehouden via Teams op dinsdag 24 september van 15.30 tot 17.00 uur. Je ontvangt van tevoren een link.

Wat gaan we doen tijdens het webinar?

Tijdens het webinar maken we kennis met PiB. We gaan in op wat PiB precies is, hoe je dit instrument in jouw eigen organisatie kan gebruiken en wat het oplevert. We gaan in gesprek met een gebruiker van PiB, zodat je als deelnemer een indruk krijgt van hoe het instrument werkt en wat het je oplevert.

Tijdens het webinar zullen we je introduceren met PiB. We bespreken de essentie van PiB, hoe je dit instrument effectief kunt inzetten binnen je eigen organisatie, en welke voordelen het met zich meebrengt. Ook zullen we een gesprek voeren met een actieve gebruiker van PiB, waardoor je als deelnemer een concreet beeld krijgt van de werking van het instrument en de opbrengsten die het met zich meebrengt.

Programma in het kort:

  • Presentatie van PiB.
  • In gesprek met een gebruiker.

Tijdens dit webinar is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Waarom zou je PiB gebruiken?

Kennis van pedagogische kwaliteit is essentieel om gericht aan verbeteringen te kunnen werken. Het is belangrijk om te begrijpen hoe zaken voorheen waren, welke acties zijn ondernomen, welke resultaten zijn behaald en welke implicaties dit heeft voor verdere stappen. Door gebruik te maken van de landelijk erkende criteria uit PiB, verkrijg je helder inzicht en controle over de pedagogische kwaliteit, waardoor je een doelgerichte cyclus van verbetering kunt doorlopen.

Elly Brand, bestuurder Kibeo, zegt het volgende over PiB: ‘De resultaten van PiB hebben bij ons geleid tot een nieuw scholingsprogramma en meer inzicht in de pedagogische kwaliteit van onze kinderopvang.’ 

Meer weten over wat Elly over PiB verteld? Bekijk hier een korte video:  bestuurder Elly Brand over PiB.

Wat is PiB?

PiB is een online webapplicatie gebaseerd op het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ dat toezichthouders gebruiken bij hun locatiebezoeken en op de NCKO- kwaliteitsmonitoren. Per groep duurt het ongeveer een uur om alle items van het instrument in te vullen. De vier pedagogische basisdoelen en de kwaliteit van de leefomgeving vormen de focus van de observaties. Ook komt het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen aan bod. Omdat PiB focust op wat goed gaat én op wat beter kan, is het resultaat een volledig en genuanceerd beeld van de pedagogische kwaliteit op vijf thema’s: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en waarden en kwaliteit van de leefomgeving. De rapportages die je kan genereren in PiB maken het eenvoudig om in gesprek te gaan met pedagogisch medewerkers, maar ook met bijvoorbeeld de toezichthouder, de oudercommissie en samenwerkingspartners.

Meer informatie vind je op:  https://expertisecentrumkinderopvang.nl/pib-tool

Inschrijven? 

Inschrijven kan via de website tot uiterlijk 17 september 2024. Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal deelnemers is beperkt!

Activiteiten-informatie

Startdatum 24-09-2024 15:30
Einddatum 24-09-2024 17:00
Sluitingsdatum 17-09-2024 23:00
Prijs per persoon Kosteloos
Location Online