Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Christine ten Kate: trainer, pedagogisch adviseur en manager kinderopvang

Als docent in het MBO begeleid ik studenten die de opleiding PMK (pedagogisch medewerker Kinderopvang) of GPM (gespecialiseerd Medewerker Kinderopvang) volgen. Al deze studenten moeten oefenen met het aanbieden van activiteiten aan de doelgroep. Het liefst gaan de studenten direct op Pinterest op zoek naar een leuk idee. Zo ook Anita die voor haar peutergroep een knutselactiviteit bij het thema herfst mag bedenken en uitvoeren. Later in het jaar moet Anita een examen doen over het aanbieden van activiteiten dus belangrijk om hier vast mee te oefenen.

Leuke activiteiten aanbieden aan kinderen…. Hoe pak je dat aan?

Enthousiast gaat Anita thuis op de computer zoeken naar leuke ideeën.  Uiteindelijk kiest ze voor een paddenstoel om te plakken. 


Plakken

Op een groen A4 moeten de kinderen een steeltje van wit papier, een rode hoed en een strookje gras plakken. Op de rode hoed kunnen de witte stippen worden geplakt. Met het voorbeeld komt Anita de volgende maandag enthousiast op school. 


Methodisch handelen 

Een mooie casus voor de les methodisch handelen. In de les staat de cyclus van methodisch handelen groot op het bord.

Afbeelding 2 blog augstus 2020

Bron: Wikiwijs.nl

Na een uitleg over de cyclus ga ik naar de paddenstoel van Anita. Hij is leuk, ziet er mooi uit maar: sluit hij aan bij de ontwikkeling en behoefte van de kinderen? Stimuleer je met deze activiteit de ontwikkeling van de kinderen?

Anita gaat geïnteresseerd rechtop zitten. Ik zie dat ze getriggerd wordt door deze vragen. Anita vindt het prima om haar casus ‘Paddenstoel’ verder uit te diepen. We bedenken wat we moeten weten om de beginsituatie vast te stellen: aantal kinderen, leeftijd, verschillen in de ontwikkeling, verschillen in de behoefte van kinderen. Weten de kinderen wat een paddenstoel is?

De conclusie is: er zit veel leeftijds- en ontwikkelingsverschil in de groep van Anita, ook zijn er meisjes die graag knutselen en jongens die hier eigenlijk niet zo veel zin in hebben. Of de kinderen weten wat een echte paddenstoel is weet Anita ook niet. 


Doelen 

Dan komen we bij de doelen: erg creatief is het doel bij deze paddenstoel niet. Met elkaar bedenken we dat hier best iets creatiefs aan toegevoegd kan worden. Door echte blaadjes en gedroogd mos toe te voegen kan het kind al veel meer op de eigen manier doen. Als je de stippen laat scheuren zit er ook  een motorisch doel in bedenkt een andere student.

paddenstoel knutsel

Weer een andere student vertelt dat er bij hun nooit een ‘namaakwerkje’ mag worden aangeboden. Dat is zo demotiverend voor de kinderen. Bij voorbaat weet een kind al dat zijn werkje nooit zo mooi zal worden als dat van de juf. En is je doel dan: wie maakt het werkje van de juf zo mooi mogelijk na?
Wat is dan wel je doel? We komen samen op: met plezier creatief bezig zijn, leren hoe een paddenstoel er uit ziet en hoe de onderdelen heten, begrippen als veel en weinig (stippen) boven en onder (steel en hoed) aanbieden. 


Uitvoeren

Anita bruist van de energie; ze ziet haar opdracht nu helemaal voor zich: ik ga een echte rood met witte stippen paddenstoel naar binnen halen en met de kinderen bekijken. Die gaan we namaken. Ik zorg voor grote vellen (A3) gekleurd papier om de paddenstoel op te plakken, rood papier, scharen, rode verf, wit papier, witte verf en gedroogde blaadjes en gedroogd mos. In kleine groepjes, ingedeeld op leeftijd, ga ik met de kinderen aan de slag. Ik ga samen met de kinderen bedenken hoe we een paddenstoel kunnen maken. Voor de kinderen die niet van knutselen aan tafel houden ga ik van een super doos een paar reuze paddenstoel uitknippen. Die kunnen ze met verf en verfrollers beschilderen. Zo kan ik toch de woorden rondom de paddenstoelen en de extra begrippen aanbieden.  

Het plan is opeens ook al bijna klaar…Ik ben heel benieuwd hoe Anita en de kinderen bezig zullen gaan met de paddenstoel en vraag Anita om verslag te komen doen in een volgende les. Na de les ligt het voorbeeld van Anita nog eenzaam op een tafel……. Anita heeft het niet meer nodig.