Lees & luistertips

De lees- en luistertips zijn aanbevelingen die gedaan zijn door mensen uit de praktijk.
Dit zijn de boeken, podcasts en onderzoeken die je moet lezen, want...


              icon voor boekentips

023 | 10 Juli 2024

Medemenselijk opvoeden (Samenlevingspedagogiek voor een hoopvolle en daadkrachtige generatie).

Micha de Winter , 2024

De tip van Job van Velsen, Etuconsult

Dit boek moet je lezen omdat Micha vanuit al zijn wijsheid, kennis en ervaringen zo helder en vol passie beschrijft hoe wij als professionals, ouders en samenleving samen met en voor ‘onze’ kinderen bij kunnen dragen aan een hoopvolle en inclusieve toekomst voor ieder kind. 

Link naar de bron

022 | 10 Juli 2024

Baby's, De kleine pedagogiek

Podcast: De kleine pedagogiek, 2024

De tip van Fien de Hoop, clustermanager bij Op Stoom

Deze podcast moet je luisteren, want hierin hoor je waarom bewegingsvrijheid zo ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van baby’s.

Link naar de bron

021 | 10 Juli 2024

Emotionele veiligheid, De kleine pedagogiek

Podcast: De kleine pedagogiek, 2024

De tip van Jeanine Weber, pedagogisch coach bij Op Stoom

Deze podcast moet je luisteren, want hierin wordt duidelijk gemaakt hoe emotionele veiligheid de basis vormt voor ontwikkeling.

Link naar de bron

020 | 23 Mei 2024

werk met peuters en kleuters in één groep

Imke Denissen & Brigitte IJpelaar

De tip van Leonie Colen, kwaliteitscoördinator Kindcentrum de Driehoek (Hilvarenbeek)

Dit boek moet je lezen, omdat het je praktische handreikingen geeft om aan de slag te gaan met de doorgaande (leer)lijnen tussen opvang en onderwijs. 

Link naar de bron

019 | 05 April 2024

Zelf spelen en ontdekken

Helen Janssen & Jantine Peters

De tip van Gea Martinius, Kinderopvang Duimelot Zenderen

Dit boek moet je lezen, omdat het vol staat met foto’s die (ouders) helpen het spel van jonge kinderen beter te begrijpen.

Link naar de bron

018 | 05 April 2024

Vol Vertrouwen

Jantine Peters & Jeanine Mulder , 2021

De tip van Gea Martinius, Kinderopvang Duimelot Zenderen

Dit boek moet je lezen, omdat het vol praktische tips staat voor professionals die kennis hebben gemaakt met het gedachtengoed van Emmi Pikler en zich afvragen ‘ja, maar hoe doe ik dat dan met dreumesen, peuters of in een verticale groep’?

Link naar de bron

017 | 13 Juli 2023

Opgroeien in kleur

Judi Mesman

De tip van Naomi Boers, DAK Kindercentra

Dit boek moet je lezen, want het is een heel treffend en inspirerend boek over het opvoeden van een generatie die vooroordelen herkent en bestrijdt.

Link naar de bron

016 | 11 Juli 2023

Taal in spel

De tip van Frans Hiddink, begeleider van ontwikkelteam Expertisecentrum en senior docent NL-Stenden

Deze website moet je bekijken, want hier vind je veel handvatten voor het begeleiden van interacties van kinderen op basis van de 3 V’s, met korte video-clips.

Link naar de bron

015 | 11 Juli 2023

Jagen, opvoeden en verzamelen

Michaeleen Doucleff

De tip van Carlinda Fuselier, beleidsadviseur van KOSMO

Dit boek moet je lezen, want dit boek maakt je bewust van hou jij dingen doet in de opvoeding en dat hoe het ook anders kan.

Link naar de bron

014 | 11 Juli 2023

Podcast: kinderparticipatie op de groep

Yvette Vervoort, 2023

De tip van Yvette Vervoort, directeur Expertisecentrum Kinderopvang

Deze podcast moet je luisteren want, in deze podcast bespreken we de laatste wetenschappelijke inzichten rondom kinderparticipatie en zetten deze om naar praktische tips voor jou als pedagogisch professional.

 

Link naar de bron

013 | 24 April 2023

Vrolijk

Mies van Hout, 2022

De tip van Nicole Honig, pedagogisch coach van Kindergarden

Dit boek moet je gebruiken want, het is een boek met heel mooie plaatjes over emoties dat je voor baby’s, peuters en BSO-kinderen kunt gebruiken.

Link naar de bron

012 | 31 Maart 2023

De kracht van spel

Annerieke Boland, 2023

De tip van Yvette Vervoort, directeur Expertisecentrum Kinderopvang

Dit boek moet je lezen want, daarin lees je dat spel een krachtige context is waarin kinderen met ondersteuning van een vaardige begeleider volop groeien.

Link naar de bron

011 | 06 November 2022

Trapsgewijs

H. Bijl- van Gelder en T. Wally, 2019

De tip van Cathy van Tuijl, lector gedrag- en leerproblemen Saxion Hogeschool en universitair docent Universiteit Utrecht

Dit boek moet je lezen en gebruiken want, het geeft praktische handvatten voor het omgaan met drie typen veel voorkomend opvallend gedrag: druk, opstandig en teruggetrokken gedrag.

Link naar de bron

010 | 07 Oktober 2021

Muziekkwartier

Félice van der Sande, 2018

De tip van Dineke Hunse, Hamertje-tik Groningen

Dit boek moet je lezen want, het is een superpraktische handleiding voor degene die door middel van muzikale activiteiten de brede ontwikkeling van jonge kindern (0 - 4 jr.) wil stimuleren. 

Link naar de bron

009 | 29 September 2021

Begrijpen met je handen

Sabine Plamper, Annet Weterings, 2012

De tip van Millie Warradijn, KiT KinderopvangTrainingen

Dit boek moet je lezen, maar vooral ook gaan gebruiken. Het boek laat je zien hoe je vorm kunt geven aan het eigen creatieve proces van kinderen. Geen voorbedachte werkjes of kleurplaten meer, kinderen kunnen zelf creëren! 

Het boek geeft je genoeg handreikingen om kinderen een rijke omgeving aan te bieden, en hen te begeleiden in hun eigen proces. 

Link naar de bron

008 | 26 Augustus 2021

Met je billen in het zand

Elise Peters, Dieuwke Hovinga, 2016

De tip van Gerdi Hartgerink, KindeRdam 

Dit onderzoek moet je lezen want, in dit onderzoek is heel mooi beschreven hoe je door heel goed te kijken achter de spelbedoeling van kinderen komt. Klik hier om het onderzoek te openen. 

Link naar de bron

007 | 24 Augustus 2021

Podcast 'Opgejaagd'

Podcastluisteren.nl

De tip van Martine van der Pluijm, onderzoeker ontwikkelteam samenwerking met ouders

Deze Podcast moet je luisteren, omdat het ons helpt kritisch na te denken over de vraag hoe we als samenleving samen met ouders kinderen willen begeleiden in hun ontwikkeling en welke rol dat vraagt van ieder. Klik hier om de podcast te beluisteren. 

Link naar de bron

006 | 10 December 2020

Handleiding video interactiebegeleiding in de kinderopvang

Marij Eliëns, Josette Hoex, Monique Konings, Wilma Schepers & Annemiek Galesloot , 2017

De tip van Tineke Dijkstra, Kinderopvang Friesland

Dit boek moet je lezen want, op pg 69 tot en met 103 staat het principe van basiscommunicatie als inspiratiebron voor interactie heel helder uitgelegd.  

Link naar de bron

005 | 30 September 2020

Het kind centraal in de kinderopvang

Manja Haze, 2012

De tip van Georgette Boehmer, Wonderland Kinderopvang

Dit boek moet je lezen want, er is in beschreven hoe je vanuit respect en contact met kinderen kunt omgaan in de kinderopvang. Er staan heldere voorbeelden in van hoe je situaties zo kunt vormgeven dat er meer ruimte is voor de autonomie van het kind.

Link naar de bron

004 | 24 September 2020

52 thema's waar je als professional in de kinderopvang over na kan denken

Annemiek Waage en Marieke Grijpink

De tip van Elise Rip, Kinderdagverblijf De Regenboog

Dit boek moet je lezen want, het is een klapper met 52 thema's als inspiratie. Als pedagogisch coach stuur ik elke week een thema naar de pedagogisch medewerkers en daar wordt heel enthousiast op gereageerd. De thema's zijn herkenbaar en met humor geschreven.

Link naar de bron

003 | 05 September 2020

Interactievaardigheden. Een kindvolgende benadering

Anneke Strik en Jacqueline Schoemaker, 2018

De tip van Joke Schreuder, Solidoe Kinderopvang

Dit boek moet je lezen want, in dit boek worden de zes interactievaardigheden op een heldere en laagdrempelige manier beschreven. Waarbij er voortdurend een verbinding wordt gelegd tussen theorie en praktijk. In boek staan ook veel praktijkvoorbeelden voor verschillende leeftijdsgroepen.

Link naar de bron

002 | 05 September 2020

Leidinggeven vanuit interactievaardigheden

Marleen Kerstens, 2018

De tip van Els Koldenhof, Pedagoog/Pedagogisch beleidsadviseur DAK kindercentra

Dit boek moet je lezen want, dit boek is vooral een praktisch oefenboek als je wilt coachen op de interactievaardigheden. De reflectievragen en voorbeelden helpen je om samen met de pm-ers op verschillende manieren en niveaus te werken aan de pedagogische kwaliteit.

Link naar de bron

001 | 24 Augustus 2020

Pedagogiek in de vingers

Inge van Rijn, 2020

De tip van Ellen Quakernaat, ontwikkelteam onderlinge interacties

Dit boek moet je lezen want, het is een boek met herkenbare situaties uit de kinderopvang. De gesprekken die de coach voert zijn duidelijk en helder beschreven. Je vliegt door het boek heen. De voorbeelden en bijpassende theorie kunnen goed als hulpmiddel gelden voor pedagogisch coaches, maar ook voor leidinggevenden die begeleidingsgesprekken voeren met pedagogisch medewerkers. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal opdrachten die je zelf ook in zou kunnen zetten. Echt de moeite waard!

Link naar de bron

Blijf of de hoogte van het laatste nieuws via onze berichten

 

De blogs geven een kijkje in de keuken van het expertisecentrum