Vorig jaar is het Expertisecentrum Kinderopvang door het programma BES(t) 4 kids gevraagd om mee te denken over het ontwikkelen van een VVE-programma voor Bonaire. BES(t) 4 kids is een samenwerking tussen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en de ministeries van SZW, OCW, VWS en BZK. Het doel van het programma is om alle kinderen in Caribisch Nederland kwalitatief goede, veilige én toegankelijke dagopvang en buitenschoolse opvang te bieden.

Op veel locaties op Bonaire wordt het VVE-programma Kaleidoscoop gebruikt. Daarbij wordt  gebruik gemaakt van de Nederlandse licentie van het NJi, maar die komt om verschillende redenen te vervallen. Dit was voor het programma BES(t) 4 kids de aanleiding het Expertisecentrum Kinderopvang om advies te vragen. 

Een eigen VVE-programma voor Bonaire 

Bonaire wil heel graag een programma dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen op Bonaire. Daarom is besloten een eigen VVE-programma te ontwikkelen. Daarvoor is een ontwikkelteam samengesteld dat bestaat uit pedagogisch coaches, trainers, docenten uit de voor- en vroegschoolse fase van Bonaire. Het Expertisecentrum begeleidt het ontwikkelteam bij het ontwikkelen van het programma. 

Werkwijze en ontwikkelproces 

Het project bestaat uit drie fases en duurt in totaal een jaar. De eerste twee fases worden met het volledige ontwikkelteam doorlopen. In deze fases worden de visie, pedagogische speerpunten en bouwstenen van het programma vastgesteld. In de laatste fase splitst het team op in een voor- en vroegschools team en worden er twee thema’s uitgewerkt. Daarna kunnen de professionals op Bonaire steeds thema’s toevoegen. Tot slot gaat het ontwikkelteam materiaal verzorgen voor de training van de pedagogisch professionals. 

In januari hebben Yvette Vervoort (directeur Expertisecentrum Kinderopvang) en Annika de Haan (coördinator ontwikkelteams bij het Expertisecentrum Kinderopvang) een bezoek gebracht aan Bonaire. Yvette: ‘’Voor het Expertisecentrum was het een enorme eer om door het programma BES(t) 4 kids gevraagd te worden om mee te denken. De eerste gesprekken over het programma waren al in mei 2022. Na veel online overleggen was het ontzettend leuk om ook ‘in het echt’ kennis te maken met het ontwikkelteam en alle betrokkenen. We hebben een aantal locaties bezocht en een eerste start gemaakt met de ontwikkeling van de visie en pedagogische speerpunten.’’