Onderzoek naar het effect van de maatregelen om lucht te geven in het kader van het personeelstekort en effecten van maatregelen tijdens de Corona pandemie.  

Binnen de kinderopvang is sprake van grote personeelstekorten. Het kabinet heeft in december 2021 maatregelen aangekondigd die op korte termijn meer lucht moesten geven aan de kinderopvangsector in het kader van het personeelstekort. Het gaat om de verruimde inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding en het bij toezicht en handhaving rekening houden met situaties ten gevolge van personeelstekorten.

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Expertisecentrum Kinderopvang onderzoek gedaan naar het effect van deze maatregelen. Met het onderzoek is ook inzicht verkregen in effecten van maatregelen tijdens de Corona pandemie en de wenselijkheid van maatregelen als daar onverhoopt opnieuw aanleiding voor is.

Lees hier het rapport