Dit is het Jaaroverzicht 2021 van het Expertisecentrum Kinderopvang. Vier ontwikkelteams hebben in 2021 de volgende onderwerpen uitgewerkt: Risicovol spel, Verticale groep in de hele dagopvang, Samenwerken met ouders en Kansen voor de BSO. Het Jaaroverzicht 2021 is het resultaat van hun inspanningen. Je leest er de meest opmerkelijke wetenschappelijke inzichten per onderwerp, samen met steeds enkele praktijkvoorbeelden ter inspiratie. Op de website vind je veel meer informatie over deze en meer onderwerpen. 

Je begrijpt dat het ontwikkelen van de kennisbasis geld kost. Vanaf 1 januari 2022 werkt het Expertisecentrum op basis van een bekostigingsmodel. Inmiddels dragen bijna 60 kinderopvangorganisaties bij. Misschien die van jou ook? We zouden het erg waarderen als je kinderopvangorganisaties uit jouw eigen netwerk stimuleert om ook bij te dragen aan de bekostiging van het Expertisecentrum. In de aanbevelingen hieronder lees je waarom dat zo belangrijk is.

"Professionalisering van de kinderopvang is goed voor professionals, de pedagogische kwaliteit van kindercentra en de ontwikkeling van kinderen, zo laat wetenschappelijk onderzoek zien. Professionalisering is geen luxe, maar een must. Ik kan het aanbod van het Expertisecentrum Kinderopvang van harte aanbevelen."
Ruben Fukkink - bijzonder hoogleraar Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam & lector Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam

"Het Expertisecentrum is belangrijk voor onze sector. Als grote maatschappelijke kinderopvang organisatie vinden we het onze taak dit te stimuleren."
Renate Renkema, bestuurder SKSG