Pedagogisch Practicum - Meer 'ja' en minder 'nee'

Pedagogisch Practicum - Meer 'ja' en minder 'nee'

Ben je ook benieuwd hoe je kan voorkomen dat er in de groep vaak ‘nee’ of ‘niet’ tegen de kinderen wordt gezegd?  En hoe kinderen leren positieve relaties aan te gaan en positief te functioneren in een groep? En wat dat de professionals zelf oplevert! 

Waarom positieve gedragsondersteuning?

Kinderen moeten nog leren wat gewenst gedrag is. En hebben volwassenen nodig om hen daarbij te helpen. Omgangspatronen slijpen in: kinderen leren positieve verwachtingen te hebben van hoe volwassenen gaan reageren en stemmen daar hun gedrag op af. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen ervaring opdoen in positieve interacties met responsieve volwassenen. Bij gebrek aan dergelijke interacties stapelen de effecten hiervan zich over tijd op met zeer moeilijk te keren gedragspatronen tot gevolg.

Een belangrijke taak voor pedagogisch professionals van jonge kinderen is het begeleiden van de gedragsontwikkeling. Een gezonde gedragsontwikkeling gaat uit van een balans tussen zich aanpassen aan de omgeving en behoud van eigenheid.

Hoe werkt dit pedagogisch practicum?

Cathy van Tuijl, Universiteit Utrecht, de onderzoeker van het ontwikkelteam, licht de gedragsontwikkeling van kinderen toe. Zij geeft ook concrete voorbeelden van principes als ‘serve en return’ en zelfregulatie als tegenhanger van gedragsproblemen.  

Tanja Hak, Kindercentrum 't Kickertje uit Den Hoorn - Zuid Holland, vertelt over hoe groepsafspraken een positief effect hebben op het gedrag van kinderen.

We gaan ook oefenen met een tool waarmee je zicht en grip krijgt op positieve gedragsondersteuning op jouw groep.

Voor wie?

Voor pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers en pedagogische professionals die af willen van ‘nee’ en in plaats daarvan kinderen in hun eerste levensjaren helpen ‘inburgeren’.

Wat is het resultaat van deelname?

Je hebt kennis van de wetenschappelijke achtergrond van de gedragsontwikkeling van kinderen en praktijkervaringen gehoord en met een tool geoefend die je zelf kunt toepassen. 

Wanneer, hoe lang en kosten?

Het pedagogisch practicum is in Breda op dinsdag 9 april 2024 van 10:30 tot 15:30 uur en kost € 180,= per persoon, inclusief lunch.

Deelnemers van organisaties die zijn aangesloten bij het Expertisecentrum Kinderopvang krijgen 30% korting. Kijk hier https://expertisecentrumkinderopvang.nl/relaties/investeerders of jouw organisatie is aangesloten. Vul de couponcode in om korting te krijgen (vraag de code aan jouw leidinggevende). 

LET OP: de korting kan alleen bij de inschrijving en niet achteraf verrekend worden!

Inschrijven kan tot uiterlijk 27 maart 2024. Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal deelnemers is beperkt!

Meer informatie?

Klik hier voor de algemene voorwaarden van het Expertisecentrum Kinderopvang.

 

Activiteiten-informatie

Startdatum 09-04-2024 10:30
Einddatum 09-04-2024 15:30
Sluitingsdatum 03-04-2024 23:00
Prijs per persoon € 180,00
Location Breda

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Locatiekaart