Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Vorig jaar deden zo'n vijftienhonderd pedagogisch medewerkers, coaches, managers en beleidsmedewerkers mee aan het Kennisspel van het Expertisecentrum. Én goed nieuws voor jou; dit jaar kan jij gratis meedoen!

Geplande activiteiten

Risicovol spel vanuit het perspectief van kinderen (pedagogisch practicum)

01-12-2022 15:30 -17:30

Met een kijkwijzer neem je de mogelijkheden voor kinderen op je eigen locatie(s) onder de loep. Het gaat daarbij om de ruimte, inrichting en materialen, en basishouding en begeleiding van de pedagogisch professionals.

Pedagogisch Practicum: onderlinge interactie van kinderen

18-01-2023 13:30 -16:00
Wist je dat: Afstand houden beter is? 
 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen onderling meer complexe taal gebruiken dan met een volwassene. Zodra een volwassene op minder dan 1,5 meter afstand komt, praten de kinderen niet meer met elkaar maar richten zij zich op de volwassene.  
 

  

Webinar: Grip op Pedagogische kwaliteit

09-02-2023 15:30 -17:00
Als directeur/bestuurder van een kinderopvangorganisatie heb je inzicht in de bedrijfsvoering: uurprijs, bezettingscijfers, ziekteverzuim, huurprijzen, enzovoort. Maar wat weet je over de pedagogische kwaliteit op de groep, daar waar het allemaal om draait?  Welke informatie heb je als bestuurder/directeur daarover beschikbaar? Is die informatie actueel? Kun je daarop sturen? Of zijn het alleen de GGD-rapportages?  
 
Het digitale zelfevaluatie-instrument Pedagogische praktijk in Beeld is een hulpmiddel om grip te krijgen op de pedagogische kwaliteit op het niveau van de groep, locatie en organisatie.