Webinar: zelfevaluatie-instrument PiB (Pedagogische praktijk in Beeld)

Webinar: zelfevaluatie-instrument PiB (Pedagogische praktijk in Beeld)

Als pedagogisch coach/beleidsmedewerker, pedagoog of kwaliteitsmedewerker komen er vaak veel vragen op je af. Hoe is de gemiddelde emotionele veiligheid van kinderen op deze groep? Welke specifieke verbeterpunten zijn er wat betreft de kwaliteit van de leefomgeving op deze locatie? Waar begin je überhaupt met je wettelijke opdracht: het coachen van pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden en je inzet bij de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens?

Het digitale zelfevaluatie-instrument Pedagogische praktijk in Beeld is een hulpmiddel om grip te krijgen op de pedagogische kwaliteit op het niveau van de groep, locatie en organisatie. KindeRdam en NJi hebben vanaf eind 2017 samengewerkt aan de ontwikkeling van PiB. Vanaf 1 oktober 2021 is PiB onderdeel van het Expertisecentrum Kinderopvang.

Waarom zou je PiB gebruiken?

Kennis van de pedagogische kwaliteit is noodzakelijk om doelgericht aan kwaliteitsverbetering te kunnen werken. Hoe was het eerst, wat hebben we ingezet, wat heeft het opgeleverd, wat betekent dit voor vervolgstappen? Het gebruik van de landelijk erkende criteria uit PiB leiden tot zicht en regie op de pedagogische kwaliteit en een gerichte verbetercyclus.

“Wij gebruiken PiB omdat we daarmee een goed beeld krijgen van onze pedagogische kwaliteit én omdat het concrete handvatten oplevert om het pedagogisch handelen nog verder te verbeteren. Door PiB zijn we op alle niveaus binnen de organisatie veel gerichter met elkaar in gesprek over pedagogische kwaliteit. Een bijkomend voordeel is dat het gesprek met de toezichthouder ook makkelijker wordt, door PiB spreken we letterlijk dezelfde taal.”

Wat is PiB?

PiB is een online webapplicatie gebaseerd op het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ dat toezichthouders gebruiken bij hun locatiebezoeken en op de NCKO- kwaliteitsmonitoren. Per groep duurt het ongeveer een uur om alle items van het instrument in te vullen. De vier pedagogische basisdoelen en de kwaliteit van de leefomgeving vormen de focus van de observaties. Ook komt het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen aan bod. Omdat PiB focust op wat goed gaat én op wat beter kan, is het resultaat een volledig en genuanceerd beeld van de pedagogische kwaliteit op vijf thema’s: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en waarden en kwaliteit van de leefomgeving. De rapportages die je kan genereren in PiB maken het eenvoudig om in gesprek te gaan met pedagogisch medewerkers, maar ook met bijvoorbeeld de toezichthouder, de oudercommissie en samenwerkingspartners.

Dit webinar is vooral interresant voor:

  • pedagogisch coaches
  • pedagogisch beleidsmedewerkers
  • pedagogen
  • kwaliteitsmedewerkers

Wat gaan we doen tijdens het webinar?

Tijdens het webinar maken we kennis met PiB. Simon Hay, één van de ontwikkelaars van PiB, gaat in op wat PiB precies is, hoe je dit instrument in jouw eigen organisatie kan gebruiken en wat dat oplevert. We gaan in gesprek met een gebruiker van PiB en we gaan vooral ook zelf aan de slag met PiB, zodat je als deelnemer zelf ervaart hoe het instrument werkt en wat het je oplevert.

  • Deelname is kosteloos
  • Maximum aantal deelnemers is 100
  • Vol = Vol

Programma in het kort

15.15 uur     Verzamelen op Zoom
15.30 uur   - Welkom en introductie van het webinar, Yvette Vervoort directeur Expertisecentrum Kinderopvang
    - Wat is pedagogische kwaliteit, Annika de Haan, coördinator ontwikkelteams
    - Toelichting PiB, Simon Hay, ontwikkelaar PiB en pedagoog KindeRdam
16.00 uur   Aan de slag (+ vragen en reacties)
16.30 uur   Ervaringsdeskundige aan het woord
16.45 uur   Nog een keer aan de slag
16.55 uur   Afronding door Yvette Vervoort

Evenement-informatie

Startdatum 05-10-2021 15:30
Einddatum 05-10-2021 17:00
Max. deelnemers 100
Sluitingsdatum 30-09-2021 23:55
Prijs per persoon Gratis

Inloggen om in te schrijven