WebinarWiki: Het faciliteren en stimuleren van onderlinge interacties van kinderen

WebinarWiki: Het faciliteren en stimuleren van onderlinge interacties van kinderen

Details 

Vorig jaar heeft een ontwikkelteam zich bezig gehouden met de vraag: Hoe faciliteer en stimuleer je als professional de onderlinge interacties van kinderen. Het ontwikkelteam heeft een theoretisch kader opgesteld, inspirerende praktijkvoorbeelden verzameld en een aantal praktische handvatten ontwikkeld. Misschien heb je vorig jaar in november het webinar bijgewoond of heb je deelgenomen aan het Pedagogisch Practicum op 2 november 2021.                                                                                                                                                                                                                                                    Nu, een jaar nadat de opbrengsten van het ontwikkelteam zijn gedeeld, is het tijd om de balans op te maken: Wat heb je ondernomen, waar sta je nu, wat zijn vervolgstappen en misschien nog wel het belangrijkst: tegen welke vraagstukken ben je aangelopen of verwacht je aan te lopen? In deze WebinarWiki staan jouw vragen centraal. Wat wil jij weten van Frans Hiddink (NHL Stenden Hogeschool), Rosanne Sluiter (UvA) of Su’en Verweij (KindeRdam)?

Meer informatie 

Klik hierhttps://expertisecentrumkinderopvang.nl/onderwerpen/onderlinge-interactiesvoorde pedagogische kennisbasis over het begeleiden van onderlinge interacties.

Klik hier   https://expertisecentrumkinderopvang.nl/bibliotheek/bronnen#onderlinge-interacties  voor de wetenschappelijke bronnen.

Klik hier   https://expertisecentrumkinderopvang.nl/bibliotheek/praktijkvoorbeelden#onderlinge-interacties  voor praktijkvoorbeelden.

Evenement-informatie

Startdatum 07-12-2021 16:00
Einddatum 07-12-2021 17:00
Max. deelnemers 75
Sluitingsdatum 29-11-2021 23:55
Prijs per persoon Gratis

Sorry, het evenement is nu vol en we konden geen registratie meer accepteren