Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Webinar: Grip op Pedagogische kwaliteit

Webinar: Grip op Pedagogische kwaliteit
Waarom zou je PiB gebruiken? 
Kennis van de pedagogische kwaliteit is noodzakelijk om doelgericht aan kwaliteitsverbetering te kunnen werken. Hoe was het eerst, wat hebben we ingezet, wat heeft het opgeleverd, wat betekent dit voor vervolgstappen? Het gebruik van de landelijk erkende criteria uit PiB leiden tot zicht en regie op de pedagogische kwaliteit en een gerichte verbetercyclus. 

Wat is PiB? 
PiB is een online webapplicatie gebaseerd op het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ dat toezichthouders gebruiken bij hun locatiebezoeken en op de NCKO- kwaliteitsmonitoren. Per groep duurt het ongeveer een uur om alle items van het instrument in te vullen. De vier pedagogische basisdoelen en de kwaliteit van de leefomgeving vormen de focus van de observaties. Ook komt het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen aan bod. Omdat PiB focust op wat goed gaat én op wat beter kan, is het resultaat een volledig en genuanceerd beeld van de pedagogische kwaliteit op vijf thema’s: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en waarden en kwaliteit van de leefomgeving. De rapportages die je kan genereren in PiB maken het eenvoudig om in gesprek te gaan met pedagogisch medewerkers, maar ook met bijvoorbeeld de toezichthouder, de oudercommissie en samenwerkingspartners. 

Meer informatie = link naar = https://expertisecentrumkinderopvang.nl/pib-tool/pib 

Wat gaan we doen tijdens het webinar? 
Tijdens het webinar maken we kennis met PiB. Yvette Vervoort gaat in op wat PiB precies is, hoe je dit instrument in jouw eigen organisatie kan gebruiken en wat dat oplevert. We gaan in gesprek met een gebruiker van PiB, zodat je als deelnemer een indruk krijgt van hoe het instrument werkt en wat het je oplevert.  

‘De resultaten van PiB hebben bij ons geleid tot een nieuw scholingsprogramma en meer inzicht in de pedagogische kwaliteit van onze kinderopvang.’ 
Elly Brand, bestuurder Kibeo 

Programma in het kort 
- Presentatie van PiB door Yvette Vervoort, directeur Expertisecentrum Kinderopvang
- In gesprek met een gebruiker 

Tijdens dit webinar is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.  

Inschrijven?  
Inschrijven kan via de website tot uiterlijk 1 februari 2023.  

Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal deelnemers is beperkt! 

Evenement-informatie

Startdatum 09-02-2023 15:30
Einddatum 09-02-2023 17:00
Max. deelnemers 200
Sluitingsdatum 01-02-2023
Prijs per persoon Kosteloos