Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Grip op pedagogische kwaliteit: Pedagogische praktijk in Beeld (PiB) (webinar)

Grip op pedagogische kwaliteit: Pedagogische praktijk in Beeld (PiB) (webinar)

Het digitale zelfevaluatie-instrument ‘Pedagogische praktijk in Beeld’ is een uitstekend hulpmiddel om grip te krijgen op de pedagogische kwaliteit van je organisatie op het niveau van de groep, locatie en organisatie.

Welke (actuele) informatie heb je daarover beschikbaar? En kun je daarop sturen of koers je slechts op GGD-rapportages?  PiB-ontwikkelaarSimon Hay vertelt je wat PiB precies is, hoe je dit instrument in je eigen organisatie kunt gebruiken en wat dit oplevert.  

Dit webinar is bedoeld voor beslissers en management 

De resultaten van PiB hebben bij ons geleid tot een nieuw scholingsprogramma en meer inzicht in de pedagogische kwaliteit van onze kinderopvang.’ 
Elly Brand, bestuurder Kibeo

Waarom zou je PiB gebruiken? 
Kennis van de pedagogische kwaliteit is noodzakelijk om doelgericht aan kwaliteitsverbetering te kunnen werken. Hoe was het eerst, wat hebben we ingezet, wat heeft het opgeleverd, wat betekent dit voor vervolgstappen? Het gebruik van de landelijk erkende criteria uit PiB leiden tot zicht en regie op de pedagogische kwaliteit en een gerichte verbetercyclus.

Wat is PiB?   
PiB is een online webapplicatie gebaseerd op het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ dat toezichthouders gebruiken bij hun locatiebezoeken en op de NCKO- kwaliteitsmonitoren. Per groep duurt het ongeveer een uur om alle items van het instrument in te vullen. De vier pedagogische basisdoelen en de kwaliteit van de leefomgeving vormen de focus van de observaties. Ook komt het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen aan bod. Omdat PiB focust op wat goed gaat én op wat beter kan, is het resultaat een volledig en genuanceerd beeld van de pedagogische kwaliteit op vijf thema’s: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en waarden en kwaliteit van de leefomgeving. De rapportages die je kan genereren in PiB maken het eenvoudig om in gesprek te gaan met pedagogisch medewerkers, maar ook met bijvoorbeeld de toezichthouder, de oudercommissie en samenwerkingspartners.

Meer informatie = https://expertisecentrumkinderopvang.nl/pib-tool/pib

Wat is het resultaat van deelname? 
Je hebt een duidelijk beeld van wat PiB precies is, hoe je dit instrument in jouw eigen organisatie kan gebruiken en wat dat oplevert. Door in gesprek te gaan met een gebruiker van PiB krijg je als deelnemer een goede indruk van de werking van dit digitale zelfevaluatie-instrument en van wat het je oplevert.  

Evenement-informatie

Startdatum 10-10-2022 15:30
Einddatum 10-10-2022 17:00
Sluitingsdatum 07-10-2022
Prijs per persoon Kosteloos

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.