Coachkamer 6 september

Coachkamer 6 september

Er zijn in 2022 3 coachkamers op 19 januari, 2 juni en 6 september. Als je deelneemt aan alle 3 de CoachKamers ontvang je €100,- korting. Kijk bij het evenement 3x CoachKamer om je hiervoor op te geven.

Elke kinderopvangorganisatie moet een pedagogisch coach hebben. Dat is een wettelijke verplichting. De pedagogisch coaches spelen een belangrijke rol in de uitvoeringspraktijk. Zij coachen de pedagogisch professionals bij hun pedagogisch handelen en denken mee bij het verbeteren van de pedagogische kwaliteit.

De pedagogisch coach is nog een relatief nieuwe rol in de kinderopvang. Ook pedagogisch coaches hebben belang bij professionalisering. Om deze rol steeds beter te kunnen vervullen is informatie, inspiratie en motivatie van groot belang. Want hoe zorg je nu voor verbetering van de pedagogische kwaliteit? Hoe neem je pedagogisch professionals mee? En welke vragen stel je om het pedagogisch handelen te bespreken? Al deze elementen komen aan bod in de CoachKamer.

Wat levert de coachkamer je op als pedagogisch coach ?

De mogelijkheid om eens rustig te reflecteren op de afgelopen periode, ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, plannen te maken en ook eens wat anders uitproberen. Daarnaast kun je contacten leggen met coaches van andere organisaties die je ook tussendoor kunt opzoeken.
Tijdens elke bijeenkomst is er ruimte voor reflectie en een eigen leervraag. De deelnemers bepalen zelf het gespreksonderwerp van de bijeenkomsten.

Elke CoachKamer bestaat uit tenminste 8 en maximaal 15 pedagogisch coaches. Elke CoachKamer komt drie keer per jaar bij elkaar, in januari, juni en september. Elke bijeenkomst duurt 4 uur en is in Utrecht.
Als er voldoende deelnemers zijn in noord en/of zuid Nederland, beginnen we daar ook een CoachKamer.

Op 19 januari 2022 start het Expertisecentrum Kinderopvang met de CoachKamer in Utrecht.
De kosten zijn €195,= inclusief btw per deelnemer per keer. Je kan ook meteen voor 3x inschrijven, dan is er € 100,= korting op het totaalbedrag.

Deelnemers van organisaties die zijn aangesloten bij het Expertisecentrum Kinderopvang krijgen 30% korting.
Kijk hier https://expertisecentrumkinderopvang.nl/relaties/investeerders of jouw organisatie al mee-investeert in pedagogische kwaliteit. 

Programma in het kort
10.30 tot 12.30 uur: kennismaken en intervisie
12.30 tot 13.30 uur: lunch en informeel informatie uitwisselen
13.30 tot 15.00 uur: verkennen van verschillende werkvormen

Annika de Haan en Yvette Vervoort begeleiden de CoachKamer.

Evenement-informatie

Startdatum 06-09-2022 10:30
Einddatum 06-09-2022 15:00
Max. deelnemers 15
Sluitingsdatum 02-09-2022
Prijs per persoon € 195,00
Locatie Utrecht

Locatie-informatie - Utrecht

De exacte locatie wordt later bekend gemaakt. 

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.