Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Hoe mooi is dat? In één dag op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten? En interactieve kennisuitwisseling met onderzoekers en professionals over meerdere onderwerpen!

28 september 2022

Bezoek dit unieke congres op 28 september in Nieuwegein waarbij drie vooraanstaande wetenschappers je de nieuwste inzichten geven. 

 

congres prof dr paul leseman uu

Prof. dr. Paul Leseman
Universiteit Utrecht

 

Er is nog veel onduidelijk over de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen. Op basis van een heranalyse van gegevens van het pre-COOL cohort zal een eerste antwoord op deze vraag worden gegeven. Ook zal worden ingegaan op de vraag wat de emotionele en educatieve kwaliteit van de kinderopvang ertoe doet.

congres bijzonder hoogleraar ruben fukkink uva

Prof. dr. Ruben Fukkink
UvA

 

Wat betekent de pedagogische relatie tussen pedagogisch medewerker/gastouder en het kind voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden?Hebben jongens en meisjes andere relaties met de pedagogisch medewerkers op de bso? En hebben professionals in kinderdagverblijven en gastouders een vergelijkbare of verschillende pedagogische relatie met de kinderen?

congres dr harriet vermeer universiteit van leiden

Dr. Harriet Vermeer
Universiteit Leiden

 

Hoe ervaren baby’s én hun ouders de start in de kinderopvang? Resultaten met betrekking tot zowel de start in de kinderopvang als de terugkeer na een lange onderbreking, zoals tijdens de coronapandemie, zullen besproken worden. Ik zal ingaan op factoren die het wennen in de kinderopvang kunnen vergemakkelijken of bemoeilijken.

Opzet van het Congres 2022

Er zijn 2 rondes met deelsessies. Eén in de ochtend en één in de middag. De deelsessies zijn gebaseerd op de opbrengst van de ontwikkelteams van het Expertisecentrum Kinderopvang. Op de dag zelf kiezen de deelnemers aan het congres aan welke deelsessies ze willen deelnemen. Het maximum aantal deelnemers per deelsessie is 35. Vol = vol.

We houden je graag op de hoogte

Uit onderzoek is gebleken dat onze bezoekers korte updates via e-mail waarderen. Daarom houden wij je graag actief op de hoogte. Laat hieronder je naam en mailadres achter. Tot snel!

Graag even je voornaam invullen
Graag je e-mailadres invullen

Overzicht van de deelsessies

Elke deelsessie duurt 1,5 uur en bestaat uit een introductie van de wetenschappelijke inzichten door de wetenschapper van het betreffende ontwikkelteam en een uitwerking daarvan in de praktijk door een deelnemer van datzelfde ontwikkelteam. Elke deelsessie heeft een moderator als gespreksleider. Van elke deelsessie wordt een beeldverslag gemaakt. Na het congres krijgen alle deelnemers een pdf waarin alle beeldverslagen zijn gebundeld. 

Risicovol spel
 

onderwerp risicovol spel banner

Martin van Rooijen vertelt over het belang van risicovol spel in de ontwikkeling van kinderen. Na deze deelsessie heb je handvatten om met jouw team en de ouders in gesprek te gaan over risicovol spel. 

Onderzoeker:
Martin van Rooijen - Universiteit voor Humanistiek
Professional:
Tilly Kuiper - KION Kinderopvang

Pedagogische Praktijk in Beeld

pib

In deze deelsessie maak je kennis met PiB. Een gebruiker vertelt over hoe je met behulp van PiB grip krijgt op de pedagogische kwaliteit in jouw organisatie.

Onderzoeker:
Simon Hay - KindeRdam
Professional:
Danina Kooijman - Kibeo Kinderopvang
Moderator
Josette Hoex - NJI

Onderlinge interacties

onderwerp onderlinge interacties banner

Na afloop van deze deelsessie weet je hoe je onderlinge interacties van kinderen kunt stimuleren en faciliteren. 

Onderzoeker:
Frans Hiddink - NHL Stenden Hogeschool
Professional:
Su'en Verweij-Kwok - KindeRdam
Moderator:
Annemieke Vermunt - BSO Oog in Al

Verticale groep
 

onderwerp vertical groep banner

In deze deelsessie gaan we in op de uitdagingen voor professionals die werken in een verticale groep. En krijg je praktijkvoorbeelden over hoe je kan differentiëren binnen een verticale groep met als doel een passend aanbod voor ieder kind. 

Onderzoeker:
Ora Oudgenoeg-Paz - Universiteit Utrecht
Professional:
Tanja Hak - 't Kickertje
Moderator:
Laura Lecluse - Tinteltuin

 

Samenwerken met ouders

pedagogische kwaliteit in beeld

In deze deelsessie ligt de nadruk op samenwerken met ouders in VE-groepen. Je krijgt concrete handvatten om vorm te geven aan deze pijler van pedagogische kwaliteit. 

Onderzoeker:
Martine van der Pluijm - Hogeschool Rotterdam
Professional:
Evelien Blanken - Kinderopvang Meerdijk
Moderator:
Suzanne Plaisier - SDK Kinderopvang

Diversiteit en inclusie 

onderwerp diversiteit en inclusie

In deze deelsessie wordt duidelijk dat aandacht hebben aan diversiteit en inclusie bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. We presenteren de kijkwijzer waarmee je handen en voeten kunt geven aan dit onderwerp binnen jouw eigen organisatie. 

Onderzoeker:
Christel Eijkholt - Universiteit Utrecht
Professional:
Femke van Dam - Kappio Kinderopvang
Moderator:
Pepijn Djelan - Humankind

Risicovol spel:
Wat vindt de GGD?

onderwerp risicovol spel banner

Waarom er veel meer kan dan je misschien denkt, door een toezichthouder van de GGD. Je kan hier al jouw vragen kwijt. 

Professional:
Wietske van Gurp - GGD Amsterdam
Moderator:
Sonja Wilken - GGD Rotterdam Rijnmond

Mini CoachKamer
 

onderwerp talenten ontwikkelen banner

Tijdens de Mini CoachKamer gaan we in op de effectieve elementen van coaching. 

Onderzoeker:
Annika de Haan - Expertisecentrum Kinderopvang

 

Congres locatie

De Woonindustrie in Nieuwegein, is één van de meest lichte en inspirerende eventlocaties in de regio Utrecht. En door de centrale ligging makkelijke bereikbaar, parkeren is gratis.

De Woonindustrie Catering Lokaal 0014

Inschrijven voor dit evenement