Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

De sector zelf, op basis van een stemming, heeft de volgende drie onderwerpen geagendeerd.

 1. Talenten van kinderen ontdekken en ontwikkelen
 2. Ruimte geven voor de autonomie van het kind
 3. Begeleiden van onderlinge interacties

Per onderwerp gaat een ontwikkelteam aan het werk met het verzamelen en analyseren van bestaande informatie en praktijkervaringen met betrekking tot dit specifieke onderwerp. Zij voegen daar eigen ervaringen en kennis aan toe. Een groepje wetenschappers (promovendi) draagt wetenschappelijke informatie aan die in de databank komt.

Er is in één week tijd in totaal 498 keer gestemd op de lijst met 11 onderwerpen op het gebied van pedagogische kwaliteit. Deze lijst is samengesteld op basis van de input van een groep pedagogen en pedagogisch beleidsmedewerkers: Marieke Grijpink (SWKgroep), Georgette Boehmer (Wonderland), Laurie Broekhuizen (Compananny), Sandra van Dijk (Kwest), Helen Faasse (Kidsfoundation), Martine Terstegen (FloreoKids), Marielle de Groot (Zonnekinderen), Simon Hay (KindeRdam), Carienke Kegel (pedalogisch abc), Anouk Levert (Mirakel), Elles vd Meulen (Sinne), Ellen Quakernaat (de Melkfabriek).

De longlist van Onderwerpen bestaat uit:

 1. Begeleiden van onderlinge interacties, omdat je daarmee kinderen ondersteunt in het ontwikkelen van sociale competenties.
 2. Ruimte geven voor de autonomie van het kind, omdat je kinderen daarmee meer ontwikkelkansen geeft.
 3. Ondersteunen van het groepsfunctioneren, omdat dit bijdraagt aan het welbevinden van kinderen.
 4. Samenwerken met ouders, omdat dit bijdraagt aan het welbevinden van ouders.
 5. Risicovol spelen, omdat kinderen daarmee hun grenzen leren kennen.
 6. Omgaan met diversiteit, omdat kinderen dan ervaring opdoen met een veelheid van rituelen en gebruiken.
 7. Aandacht hebben voor gezonde seksuele ontwikkeling, omdat dit voor kinderen en professionals een spannend onderwerp is.
 8. Werken aan gezonde leefstijl, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling van kinderen.
 9. Omgaan met media, omdat kinderen steeds eerder en steeds meer met media te maken krijgen.
 10. Talenten van kinderen ontdekken en ontwikkelen, omdat dit bijdraagt aan de persoonlijke competenties van kinderen.
 11. Differentiëren in de leefomgeving, omdat de omgeving een belangrijke voorwaarde is om tot leren te komen.

stemmen 17 02 2020