Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

– Van, voor en mét de sector –

Op de drempel van 2020 heeft het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang groen licht gekregen. Het startsein is de toekenning van een subsidie door het ministerie van SZW. Deze subsidie, samen met de bijdragen van Bureau Kwaliteit Kinderopvang en organisaties uit de sector, maakt de inrichting van het Expertisecentrum mogelijk. De komende weken zal de organisatorische en digitale infrastructuur vormgegeven worden. Eind januari vindt een eerste pedagogisch-inhoudelijke bijeenkomst plaats.

Na een jaar van denken, praten, schrijven, overleggen en onderhandelen is het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang van start. Gedurende het afgelopen jaar hebben velen uit de sector kinderopvang zich uitgesproken voor het inrichten een expertisecentrum dat de kennis van de kinderopvang vastlegt en toegankelijk maakt en – in samenwerking met de sector – verdiept, verbreedt en toepasbaar maakt.

De inrichting van het Expertisecentrum is financieel mogelijk gemaakt door drie financiers:

  • Bureau Kwaliteit Kinderopvang heeft haar rest-kapitaal ingezet.
  • Het ministerie van SZW heeft een startsubsidie toegekend.
  • Verschillende kinderopvangorganisaties hebben zich bereid getoond bij te dragen aan de financiering van de opzet en inrichting van het expertisecentrum (in alfabetische volgorde): Compananny, HumanKind, Kibeo, Kidsfoundation, KindeRdam, Kinderopvanggroep, KinderRijk, Kion, Sinne, SWK groep, Zonnekinderen

De komende maanden

De belangrijkste opgave voor de komende tijd is het inrichten van het expertisecentrum in praktische en technische zin. Concreet betekent dit bouwen aan de organisatorische - en de digitale infrastructuur (website) voor de kennisbasis.

Bijeenkomst voor pedagogen

Maandag 27 januari jl. is tijdens een bijeenkomst met een aantal pedagogen, pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches geïnventariseerd welke pedagogische thema’s op dit moment actueel zijn. Deze brainstorm leverde een longlist op. We willen nu graag naar een shortlist van onderwerpen toe die we als eerste gaan uitwerken en daar hebben we jou bij nodig!