Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Het Expertisecentrum Kinderopvang is op zoek naar deelnemers die hun kennis en ervaring willen inzetten voor het ontwikkelteam dat zich gaat bezighouden met positieve gedragsondersteuning. Dit onderwerp is gekozen als ‘ongewenst gedrag’. We noemen het ontwikkelteam positief geformuleerd ‘positieve gedragsondersteuning’.

Je kan je aanmelden voor dit ontwikkelteam door te mailen naar: 

Wil je in de mail waarmee je je aanmeldt kort vermelden waarom je wilt meedoen en welke ervaring je hebt met ‘ongewenst gedrag en/of positieve gedragsondersteuning’? Aanmelden kan tot 1 mei 2022.

Werkwijze ontwikkelteams 

Elk ontwikkelteam bestaat uit een onderzoeker en ongeveer tien pedagogisch professionals die werkzaam zijn bij een kinderopvangorganisatie (pedagogen, pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers).  

Een ontwikkelteam komt drie keer een dag bij elkaar om te werken aan het betreffende onderwerp: analyse van relevante wetenschappelijke artikelen en al bestaande praktijkvoorbeelden, inbreng van eigen praktijkervaringen en het in gesprek komen tot een gezamenlijke kennisbasis: kennis die iedereen binnen de kinderopvang zou moeten hebben over het betreffende onderwerp. Ook gaat het team aan de slag met het verzamelen van praktijkvoorbeelden en het ontwerpen van tools, praktische handvatten die pedagogisch coaches die zelf met het onderwerp aan de slag willen, kunnen gebruiken. 

Het team gaat zich buigen over de vraag wat we eigenlijk bedoelen als we het over kinderen met ongewenst gedrag hebben. Waar staat het voor en hoe geef je hier handen en voeten aan in de praktijk? 

De bijeenkomsten van het ontwikkelteam zijn in Utrecht. De eerste bijeenkomst is 31 mei 2022. De tweede en derde bijeenkomst zijn 28 juni en 27 september. Deelname is zonder kosten. We zoeken deelnemers die of affiniteit hebben met het betreffende onderwerp of in hun eigen organisatie daar recent aandacht aan hebben besteed of dat van plan zijn. Deelnemers van organisaties die bijdragen aan de bekostiging van het Expertisecentrum Kinderopvang hebben voorrang.

Benieuwd welke organisaties bijdragen? Kijk hier: https://expertisecentrumkinderopvang.nl/relaties/investeerders

En: kijk eens op de website naar de opbrengst van andere ontwikkelteams in de pedagogische kennisbasis op de website:

https://expertisecentrumkinderopvang.nl/onderwerpen

En hier kun je de ervaring lezen van een van de deelnemers aan een ontwikkelteam in 2020: https://expertisecentrumkinderopvang.nl/blog/even-stilstaan