Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Als pedagogisch coach ben je voortdurend met de pedagogisch professionals in gesprek over het belang van reflecteren, maar maak je zelf eigenlijk weleens pas op de plaats? Neem je zelf weleens de tijd om terug te kijken, de situatie te beschouwen en vooruit te blikken? De CoachKamer biedt pedagogisch coaches de mogelijkheid om op een gestructureerde manier met elkaar en onder begeleiding van het Expertisecentrum ervaringen uit te wisselen en hun kennis te verbreden en te verdiepen.

Wat levert het je op als pedagogisch coach ?

De mogelijkheid om eens rustig te reflecteren op de afgelopen periode, ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, plannen te maken en ook eens wat anders uitproberen. Daarnaast kun je contacten leggen met coaches van andere organisaties die je ook tussendoor kunt opzoeken.

Waarom een Coach Kamer?

Elke kinderopvangorganisatie moet een pedagogisch coach hebben. Dat is een wettelijke verplichting. De pedagogisch coaches spelen een belangrijke rol in de uitvoeringspraktijk. Zij coachen de pedagogisch professionals bij hun pedagogisch handelen en denken mee bij het verbeteren van de pedagogische kwaliteit.

De pedagogisch coach is nog een relatief nieuwe rol in de kinderopvang. Ook pedagogisch coaches hebben belang bij professionalisering. Om deze rol steeds beter te kunnen vervullen is informatie, inspiratie en motivatie van groot belang. Want hoe zorg je nu voor verbetering van de pedagogische kwaliteit? Hoe neem je pedagogisch professionals mee? En welke vragen stel je om het pedagogisch handelen te bespreken? Al deze elementen komen aan bod in de CoachKamer.

We streven naar een min of meer vaste groep pedagogische coaches die drie keer per jaar bij elkaar komt.

Wil je meer weten? Of aanmelden? Dat kan https://expertisecentrumkinderopvang.nl/eventdemo-timeline/openbare-events/betaalde-bijeenkomst/coachkamer