Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Dat mag niet van de GGD’ hoor je nogal eens als het gaat over de mogelijkheden voor risicovol spel. In dit webinar gaan we eerst in op de werkdefinitie van risicovol spel: Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Vervolgens gaan we in gesprek met Wietske van Gurptoezichthouder bij de GGD Amsterdam, over haar visie op risicovol spel. Dan zal blijken dat er héél veel mogelijk is, zo lang je dit maar goed weet te onderbouwen. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen aan Wietske.

Het webinar is bedoeld voor pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers of managers die op zoek zijn naar handvatten voor het beschrijven van risicovol spel in het beleid en voor het gesprek met de toezichthouder hierover. 

Het webinar is online op donderdag 21 oktober 2021 van 15.30 tot 17.00 uur. 

Deelname is zonder kosten. 

Als je deelneemt aan het webinar krijg je scherp wat we bedoelen met risicovol spel en heb je handvatten om je beleid vorm te geven en om het gesprek met de toezichthouder aan te gaan. 

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.