Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Het Expertisecentrum Kinderopvang is op zoek naar deelnemers die hun kennis en ervaring willen inzetten voor het ontwikkelteam dat zich gaat bezighouden met het onderwerp diversiteit en inclusie. 

Je kan je aanmelden door te mailen naar:  onder vermelding van het onderwerp diversiteit en inclusie. Aanmelden kan tot 18 oktober.  

Wil je in de mail waarmee je je aanmeldt kort vermelden waarom je wilt meedoen en welke ervaring je hebt met diversiteit en inclusie? 

Werkwijze ontwikkelteams 

Elk ontwikkelteam bestaat uit een onderzoeker, in dit geval Christel Eijkholt (Universiteit Utrecht), en ongeveer zeven pedagogisch professionals die werkzaam zijn bij een kinderopvangorganisatie (pedagogen, pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers).  

Een ontwikkelteam komt drie keer een dag bij elkaar om te werken aan het betreffende onderwerp: analyse van relevante wetenschappelijke artikelen en al bestaande praktijkvoorbeelden, inbreng van eigen praktijkervaringen en het in gesprek komen tot een gezamenlijke kennisbasis: kennis die iedereen binnen de kinderopvang zou moeten hebben over het betreffende onderwerp. Ook gaat het team aan de slag met het verzamelen van praktijkvoorbeelden en het ontwerpen van tools, praktische handvatten die pedagogisch coaches die zelf met het onderwerp aan de slag willen, kunnen gebruiken. 

Het team gaat zich buigen over de vraag wat we eigenlijk bedoelen als we het over diversiteit en inclusie hebben. Waar staat het voor, waarom is het belangrijk en hoe geef je hier handen en voeten aan in de praktijk? 

De bijeenkomsten van het ontwikkelteam zijn in Utrecht. De eerste bijeenkomst is maandag 29 november 2021. De tweede en derde bijeenkomst zijn respectievelijk eind januari 2022 en eind maart 2022. Deelname is gratis. We zoeken deelnemers die of affiniteit hebben met het betreffende onderwerp of in hun eigen organisatie daar recent aandacht aan hebben besteed of dat van plan zijn. 

Kijk eens op de website naar de opbrengst van bijvoorbeeld het ontwikkelteam begeleiden van onderlinge interacties: https://expertisecentrumkinderopvang.nl/onderwerpen/onderlinge-interacties.

En hier kun je de ervaring lezen van een van de deelnemers aan een ontwikkelteam in 2020: https://expertisecentrumkinderopvang.nl/blog/even-stilstaan.