Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Als pedagogisch coach/beleidsmedewerker, pedagoog of kwaliteitsmedewerker komen er vaak veel vragen op je af. Hoe is de gemiddelde emotionele veiligheid van kinderen op deze groep? Welke specifieke verbeterpunten zijn er wat betreft de kwaliteit van de leefomgeving op deze locatie? Waar begin je als pedagogisch coach überhaupt met je wettelijke opdracht: het coachen van pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden en met jouw inzet bij de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens?

Het digitale zelfevaluatie-instrument Pedagogische praktijk in Beeld is een hulpmiddel om grip te krijgen op de pedagogische kwaliteit op het niveau van de groep, locatie en organisatie. KindeRdam en NJi hebben vanaf eind 2017 samengewerkt aan de ontwikkeling van PiB. Vanaf 1 oktober 2021 is PiB onderdeel van het Expertisecentrum Kinderopvang.

Het Expertisecentrum organiseert op 5 oktober een webinar voor pedagogisch professionals die kennis willen maken met PiB.

Voor meer informatie en inschrijven = Lees meer = link naar https://expertisecentrumkinderopvang.nl/eventdemo-timeline/openbare-webinars/zelfevaluatie-instrument-pib-oktober-2021