Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Op 15 april hebben 65 pedagogisch coaches deelgenomen aan het pedagogisch practicum dat inzoomt op de Interventieladder.

Uit de evaluatie blijkt dat (bijna) alle deelnemende coaches door het practicum geïnspireerd zijn en nieuwe inzichten hebben opgedaan, en dat veel coaches van elkaar hebben kunnen leren. 
Voor meer informatie en aanmelden voor de kenniskring klik hier
 
 
De Interventieladder is een tool die handvatten biedt om in de praktijk invulling te geven aan het geven van ruimte aan de autonomie van kinderen. In de evaluatie werd één toepassing van de Interventieladder in de coachingspraktijk het meest genoemd; namelijk dat deze met de pedagogisch medewerkers besproken wordt aan de hand van een casus. Andere in de evaluatie genoemde toepassingen zijn:
  • aan bod laten komen tijdens een ouderavond;
  • gebruiken tijdens een teamvergadering;
  • gebruiken in combinatie met Video interactie.

Wil jij in jouw organisatie ook op een duurzame manier aandacht besteden aan hoe je ruimte kunt geven aan de autonomie van kinderen? Meld je dan aan voor een van de kenniskringen die in september starten in Utrecht, Leeuwarden en Eindhoven. https://expertisecentrumkinderopvang.nl/actueel/agenda