Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Voor de drie ontwikkelteams die in 2021 starten is het Expertisecentrum Kinderopvang op zoek naar deelnemers die hun kennis en ervaring willen inzetten. Elk ontwikkelteam bestaat uit een onderzoeker en ongeveer zeven pedagogisch professionals die werkzaam zijn bij een kinderopvangorganisatie (pedagogen, pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers). De drie ontwikkelteams gaan zich in 2021 bezighouden met de volgende onderwerpen:

  • Samenwerking met ouders;
  • Risicovol spel en
  • Pedagogische kwaliteit in de complexiteit van een verticale groep.

Je kan je aanmelden door te mailen naar:  onder vermelding van het onderwerp waar je mee aan de slag wilt gaan. Aanmelden kan tot 31 januari 2021. 

Werkwijze ontwikkelteams

Elk team komt drie keer een dag bij elkaar om te werken aan het betreffende onderwerp: analyse van relevante wetenschappelijke artikelen en al bestaande praktijkvoorbeelden, inbreng van eigen praktijkervaringen en het in gesprek komen tot een gezamenlijke kennisbasis: kennis die iedereen binnen de kinderopvang zou moeten hebben over het betreffende onderwerp. 

De bijeenkomsten van de ontwikkelteams zijn in Utrecht en starten in april.  De twee andere data zijn in juni en oktober. Deelname is gratis. We zoeken deelnemers die of affiniteit hebben met het betreffende onderwerp of in hun eigen organisatie daar recent aandacht aan hebben besteed of dat van plan zijn.

Kijk eens op de website naar de opbrengst van de ontwikkelteams van 2020. https://expertisecentrumkinderopvang.nl/onderwerpen

En hier kun je de ervaring lezen van een van de deelnemers aan de ontwikkelteams van 2020. 

 https://expertisecentrumkinderopvang.nl/blog/even-stilstaan