Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Je kan meebepalen welke nieuwe onderwerpen in 2021 door ontwikkelteams uitgewerkt worden door te stemmen. De groslijst met onderwerpen is samengesteld uit suggesties die door de ontwikkelteams 2020 zijn gedaan en die via de website zijn binnen gekomen. Klik hieronder om mee te stemmen. 

Stem mee!

  • Pedagogische kwaliteit in de complexiteit van een verticale groep.
  • In gesprek met peuters, omdat dit verrijkend is voor jezelf én de ontwikkeling van de peuter.
  • Spel en spelbegeleiding, omdat spelen de motor is van ontwikkeling.
  • Inclusie, omdat dit een actueel thema is in de maatschappij.
  • Inrichting van klaslokalen als bso-ruimte, omdat de ruimte de 3e pedagoog is.
  • Ombuigen van ‘ongewenst’ gedrag, omdat dit bijdraagt aan de sfeer en daarmee het welbevinden én de ontwikkeling van de kinderen in de groep.
  • Executieve functies, omdat dit belangrijke voorspellers zijn van de latere ontwikkeling.
  • Risicovol spel, omdat kinderen hiermee de eigen grenzen leren kennen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling.
  • Natuur en techniek, omdat je hiermee de (denk)ontwikkeling van kinderen stimuleert.

Samenwerking met ouders is 1 van de 4 pijlers van pedagogische kwaliteit. Aan de uitwerking daarvan zijn de ontwikkelteams 2020 niet toegekomen. Zij vinden dit onderwerp zo belangrijk dat we speciaal voor dit onderwerp zo wie zo een ontwikkelteam starten in 2021. In april 2021 starten nog 2 ontwikkelteams die met de twee onderwerpen met het hoogste aantal stemmen van de groslijst aan het werk gaan.

Stemmen kan tot uiterlijk 23 december 2020