Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Het Expertisecentrum Kinderopvang organiseert het webinar Onderlinge interacties tussen kinderen op 11 november 2020 van 16.00-17.30 uur. 
 
Dit webinar is bedoeld voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers. De opbrengsten van het ontwikkelteam onderlinge interacties staan centraal. Dit zijn wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden.
 
Aanmelden
Het (gratis) webinar vindt plaats via Zoom. Aanmelden kan op de website van het Expertisecentrum Kinderopvang.

Programma
Het bevorderen van onderlinge interacties tussen kinderen, hoe doe je dat? Frans Hiddink, NHL Stenden Hogeschool en Rosanne Sluiter, UvA, vertellen als onderzoekers van dit ontwikkelteam over het belang van onderlinge interacties tussen kinderen. Vervolgens gaan pedagogisch coaches uit het ontwikkelteam in op de vraag hoe zij deze inzichten in hun praktijk hebben gebruikt. 
 
Na afloop van het webinar heb je meer kennis én inspiratie én handvatten om te gebruiken bij het coachen van pedagogisch professionals.