De sector zelf heeft de volgende twee onderwerpen geagendeerd voor 2021 door te stemmen op een lijst van negen onderwerpen.

 • Risicovol spel
 • Pedagogisch kwaliteit in de complexiteit van een verticale groep 

Per onderwerp gaat een ontwikkelteam aan het werk met het verzamelen en analyseren van bestaande informatie en praktijkervaringen met betrekking tot dit specifieke onderwerp. Zij voegen daar eigen ervaringen en kennis aan toe. Een onderzoeker draagt wetenschappelijke informatie aan die in de databank komt.

Er is in totaal 450 keer gestemd op de lijst met 9 onderwerpen op het gebied van pedagogische kwaliteit. Deze lijst is samengesteld op basis van de input van de ontwikkelteams van 2020. 

De longlist bestaat uit:

 • Pedagogische kwaliteit in de complexiteit van een verticale groep.
 • In gesprek met peuters, omdat dit verrijkend is voor jezelf én de ontwikkeling van de peuter.
 • Spel en spelbegeleiding, omdat spelen de motor is van ontwikkeling.
 • Inclusie, omdat dit een actueel thema is in de maatschappij.
 • Inrichting van klaslokalen als bso-ruimte, omdat de ruimte de 3e pedagoog is.
 • Ombuigen van ‘ongewenst’ gedrag, omdat dit bijdraagt aan de sfeer en daarmee het welbevinden én de ontwikkeling van de kinderen in de groep.
 • Executieve functies, omdat dit belangrijke voorspellers zijn van de latere ontwikkeling.
 • Risicovol spel, omdat kinderen hiermee de eigen grenzen leren kennen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling.
 • Natuur en techniek, omdat je hiermee de (denk)ontwikkeling van kinderen stimuleert.

Samenwerking met ouders is 1 van de 4 pijlers van pedagogische kwaliteit. Aan de uitwerking daarvan zijn de ontwikkelteams 2020 niet toegekomen. Zij vinden dit onderwerp zo belangrijk dat we speciaal voor dit onderwerp ook een ontwikkelteam starten in 2021.

Registreren

Wil je direct op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het Expertisecentrum Kinderopvang?

Registreer je dan op de site: www.expertisecentrumkinderopvang.nl