Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

In de agenda op de website staan activiteiten die tot nu toe gepland zijn in 2022.

Verbreden en verdiepen van kennis
De grote uitdaging is om de door het Expertisecentrum Kinderopvang ontwikkelde kennis onder de pedagogisch professionals te verspreiden. Daartoe organiseert het Expertisecentrum per onderwerp verschillende activiteiten: webinars, de presentatie van de kennisbasis; pedagogisch practicum, aan de slag met een tool; wiki, een vragenuurtje; kenniskring, verdiepen en verbreden van de kennisbasis in de eigen organisatie en een coachkamer, super-/intervisie van pedagogisch coaches.

Kennisontwikkeling
Het Expertisecentrum brengt wetenschap en praktijk bij elkaar in ontwikkelteams. Zij gaan aan het werk met het verzamelen en analyseren van bestaande informatie, wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen.

De sector zélf draagt de onderwerpen aan voor de ontwikkelteams. In 2021 zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt: kansen voor de BSO; risicovol spel; pedagogische kwaliteit in de complexiteit van de verticale groep en samenwerken met ouders.

Meer informatie en inschrijven
Wil jij jouw kennis verbreden en verdiepen op het gebied van risicovol spel en/of pedagogische kwaliteit in de complexiteit van de verticale groep en/of samenwerken met ouders? Kijk dan in de agenda en schrijf je in.

https://expertisecentrumkinderopvang.nl/actueel/agenda

Medewerkers van organisaties die bijdragen aan de bekostiging van het Expertisecentrum Kinderopvang krijgen 30% korting.

Kijk hier of jouw organisatie ook bijdraagt https://expertisecentrumkinderopvang.nl/relaties/investeerders