Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

De nieuwe animatie van het Expertisecentrum Kinderopvang is nu online. In deze animatie lichten we het Waarom? Hoe? en Wat? van het Expertisecentrum Kinderopvang toe. 

Jonge kinderen ontwikkelen zich snel. Investeren in hun ontwikkeling is investeren in hun en in onze toekomst. Samen met de sector werkt het Expertisecentrum aan de pedagogische kwaliteit van kinderopvang. 

Ontwikkelteams formuleren de pedagogische kennisbasis op grond van wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. 

Hiermee kunnen pedagogisch professionals hun praktijk vormgeven en zich verder professionaliseren. In kenniskringen vindt verbreding en verdieping van de kennis plaats. Met steeds andere onderwerpen ontstaat er zo een continu proces van kennisontwikkeling.