Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Half februari gingen we op zoek naar deelnemers voor onze ontwikkelteams. We benaderden de contacten van het Expertisecentrum Kinderopvang en ook via de vakbladen en LinkedIn gingen we op zoek naar belangstellenden. Met als resultaat: meer aanmeldingen voor deelname aan de ontwikkelteams dan dat we op dit moment nodig hebben. Dat is natuurlijk fantastisch!

Het betekende wel dat er een selectie nodig was. Dat is gedaan met als doel een representatief beeld te krijgen van de sector: grote en kleine organisaties, vormen van opvang, landelijk, stedelijk en de meer buitengebieden.

We hebben nu niet alleen meer geïnteresseerde pedagogisch professionals dan we nodig hebben, ook het aantal onderzoekers dat mee wil werken is groter dan waar we op dit moment plek voor hebben. In goed overleg met de belangstellenden zijn we tot de uiteindelijke samenstelling gekomen.

Hieronder de samenstelling per ontwikkelteam.

Autonomie van het kind

Pedagogisch professionals: Larissa Barten, de Geheime Tuin; Georgette Boehmer, Wonderland kinderopvang; Marieke Grijpink, SWKgroep; Linda Gul, kinderopvang Mundo; Suzanne Plaisier, SDK-kinderopvang; Marloes Sonder, Humankind; Danielle Tolhuisen, Kind en Co; Ebelien Udenga, Ludens; Rosemarie Wesseling, Partou.

Wetenschapper: Martin van Rooijen, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.

Onderlinge interacties

Pedagogisch professionals: Yvonne van den Brand, Partou; Vera Copini, SKDD; Mara van Eekeren, KleinenCo; Paula van Geenen, WijZijnJong; Ingrid de Graaf, Stichting Kwest; Els Koldenhof, DAK; Joke Schreuder, Solidoe; Jolanda Terlien, Kindervilla-Oldemarkt; Ellen Quakernaat, de Melkfabriek.

Wetenschappers: Frans Hiddink, NHL Stenden Hogeschool samen met Rosanne Sluiter, UvA.

Talentontwikkeling

Pedagogisch professionals: Jantine van Baaren, de Schoor; Laurie Broekhuizen, CompaNanny; Nathalie Camacho, SKA; Monique Grooff, Kappio; Marielle de Groot, Zonnekinderen; Anita Hoeven, Okidoki; Simone den Hollander, Go-kinderopvang; Jessica Linting, Junis; Marco Reumkes, Humankind; Elise Rip, de Regenboog;

Wetenschapper: Cathy van Tuijl, Hogeschool Saxion & Universiteit Utrecht.

Door de Corona-crisis starten de ontwikkelteams later dan gepland, namelijk begin juni in plaats van april. Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst zullen de wetenschappers de start markeren met de vraag: ‘Wat bedoelen we eigenlijk met autonomie van het kind? Met onderlinge interacties? En met talentontwikkeling?’

Daarna gaan de ontwikkelteams aan de slag met het verzamelen van wetenschappelijke kennis en met reflectie daarop in hun eigen praktijk. Gezamenlijk formuleren zij per onderwerp een zogenaamde kennisbasis: wetenschappelijke inzichten die vertaald zijn naar de praktijk en aangevuld zijn met praktijkvoorbeelden en praktische handvatten om de pedagogische praktijk te verbeteren.