Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Het Expertisecentrum is op zoek naar wetenschappers (promovendi) en pedagogen en/of pedagogisch coaches die zich willen inzetten op één van de gekozen onderwerpen. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar: o.v.v. het onderwerp waar je mee aan de slag wilt gaan.


Elk ontwikkelteam bestaat uit een trekker en zeven pedagogisch professionals die werkzaam zijn bij kinderopvangorganisaties. De trekker is verantwoordelijk voor de samenstelling van het team, de planning en de voortgang.
Elk team komt drie keer een dag bij elkaar om te werken aan het betreffende onderwerp: analyse van relevante wetenschappelijke artikelen en al bestaande praktijkvoorbeelden, de inbreng van eigen praktijkervaringen, toetsen aan de eisen en advies/reflectie van een wetenschapper.
Elk ontwikkelteam beschrijft alle gebundelde kennis in een publicatie.

De ontwikkelteams starten eind maart. Deelname is gratis.