Een overzicht van de door Expertisecentrum Kinderopvang georganiseerde evenementen van de afgelopen tijd.

2021

21 oktober 2021 Webinar: risicovol spel: wat vindt de GGD. Op basis van de werkdefinitie van risicovol spel en de wettelijke kaders in gesprek met een GGD inspecteur en elkaar. 

5 oktober 2021 Webinar: zelfevaluatie-instrument PiB. Kennismaken met het zelfevaluatie instrument PiB. Een eenvoudig toe te passen instrument om grip te krijgen op de pedagogische kwaliteit per groep/locatie/organisatie. 

15 april 2021 Pedagogisch practicum: interventieladder. Een toelichting op hoe je als pm-er ruimte kunt geven aan de autonomie van kinderen. En oefenen met de Interventieladder, een tool die direct toepasbaar is in de praktijk.

2020

Webinar 1: “Onderlinge interacties tussen kinderen”. Om de ontwikkeling van kinderen in interacties met andere kinderen te ondersteunen en te versterken is de rol van de pedagogisch professional heel belangrijk. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Het webinar start met een presentatie van Frans Hiddink (NHL) Stenden en Rosanne Sluiter (UvA).

Webinar 2: “Talentontwikkeling”. Dit is een veelgehoorde term in de kinderopvang, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? Het webinar start met een presentatie van Cathy van Tuyl (Saxion Hogeschool) en is een verassende conclusie besproken.

Webinar 3: “Ruimte geven aan autonomie van het kind”. In dit webinar is ingegaan op de vraag hoe je ruimte kunt geven voor de autonomie van het kind. Het webinar startte met een presentatie van Martin van Rooijen (Universiteit van Humanistiek).

Alle presentaties werden opgevolgd door een panelgesprek onder leiding van Yvette Vervoort (directeur Expertisecentrum Kinderopvang).