Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Een overzicht van de door Expertisecentrum Kinderopvang georganiseerde evenementen van de afgelopen tijd.

Activiteiten in 2023

9 februari 2023: Coachkamer

9 februari 2023: Webinar grip op pedagogische kwaliteit

9 maart 2023: Webinar positieve gedragsondersteuning

Activiteiten in 2022

13 januari 2022: Webinar Pedagogische praktijk in Beeld (PiB)

19 januari 2022: CoachKamer (1)
 
17 maart 2022: Pedagogisch Practicum risicovol spel
 
24 maart 2022: Pedagogisch Practicum verticale groep
 
14 april 2022: Pedagogisch Practicum kansen voor de bso
 
2 mei 2022: Wiki risicovol spel
 
3 mei 2022: Webinar grip op pedagogische kwaliteit
 
6 juni 2022: Coachkamer (2)
 
23 juni 2022: Webinar diversiteit en inclusie 
 
6 september 2022: Coachkamer (3)
 
28 september 2022: Congres
 
6 oktober 2022: Webinar risicovol spel
 
10 oktober 2022: Webinar grip op pedagogische kwaliteit
 
2 november 2022: Webinar risicovol spel
 
8 november 2022: Kennisspel
 
8 november 2022: Webinar positieve gedragsondersteuning
 
15 november 2022: Webinar risicovol spel
 
17 november 2022: Webinar bevorderen van een positieve groepsdynamiek
 
23 november 2022: Pedagogisch Practicum stappen om de BSO weer uitdagend te maken
 
1 december 2022: Pedagogisch Practicum risicovol spel
 

Activiteiten in 2021 en daarvoor

7 december 2021 WebinarWiki: het faciliteren en stimuleren van onderlinge interacties van kinderen. Een WebinarWiki geeft pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers de mogelijkheid om al hun vragen over een onderwerp te stellen aan de onderzoekers en een pedagogisch coach uit het ontwikkelteam

30 november Webinar Samenwerking met ouders. Martine van der Pluijm, Kenniscentrum talentontwikkeling Hogeschool Rotterdam presenteert de meest opvallende wetenschappelijk inzichten over dit onderwerp.

22 november 2021 Webinar complexiteit van de pedagogische kwaliteit in een verticale groep. Claudia Vrijhof, Universiteit Leiden en Ora Oudgenoeg, Universiteit Utrecht presenteeren de meest opvallende wetenschappelijk inzichten over dit onderwerp.

17 november 2021 Webinar Risicol Spel. Martin van Rooijen, Universiteit voor Humanistiek presenteert de meest opvallende wetenschappelijk inzichten over dit onderwerp. 

2 november 2021 Pedagogisch Practicum: het faciliteren en stimuleren van interacties tussen kinderen. In dit pedagogisch practicum neemt Frans Hiddink (NHL Stenden Hogeschool) je eerst mee in de wetenschappelijke inzichten over dit onderwerp. Vervolgens staat een tool centraal: een basiskijkwijzer over het bevorderen van onderlinge interacties.

21 oktober 2021 Webinar: risicovol spel: wat vindt de GGD. Op basis van de werkdefinitie van risicovol spel en de wettelijke kaders in gesprek met een GGD inspecteur en elkaar. 

5 oktober 2021 Webinar: zelfevaluatie-instrument PiB. Kennismaken met het zelfevaluatie instrument PiB. Een eenvoudig toe te passen instrument om grip te krijgen op de pedagogische kwaliteit per groep/locatie/organisatie. 

15 april 2021 Pedagogisch practicum: interventieladder. Een toelichting op hoe je als pm-er ruimte kunt geven aan de autonomie van kinderen. En oefenen met de Interventieladder, een tool die direct toepasbaar is in de praktijk.

2020

Webinar 1: “Onderlinge interacties tussen kinderen”. Om de ontwikkeling van kinderen in interacties met andere kinderen te ondersteunen en te versterken is de rol van de pedagogisch professional heel belangrijk. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Het webinar start met een presentatie van Frans Hiddink (NHL) Stenden en Rosanne Sluiter (UvA).

Webinar 2: “Talentontwikkeling”. Dit is een veelgehoorde term in de kinderopvang, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? Het webinar start met een presentatie van Cathy van Tuyl (Saxion Hogeschool) en is een verassende conclusie besproken.

Webinar 3: “Ruimte geven aan autonomie van het kind”. In dit webinar is ingegaan op de vraag hoe je ruimte kunt geven voor de autonomie van het kind. Het webinar startte met een presentatie van Martin van Rooijen (Universiteit van Humanistiek).

Alle presentaties werden opgevolgd door een panelgesprek onder leiding van Yvette Vervoort (directeur Expertisecentrum Kinderopvang).