Boekentips

De boekentips zijn aanbevelingen die gedaan zijn door mensen uit de praktijk.
Dit zijn de boeken die je moet lezen, want...


              icon voor boekentips

006 | 10 December 2020

Handleiding video interactiebegeleiding in de kinderopvang

Marij Eliëns, Josette Hoex, Monique Konings, Wilma Schepers & Annemiek Galesloot , 2020

Boekentip van Tineke Dijkstra, Kinderopvang Friesland

Dit boek moet je lezen want, op pg 69 tot en met 103 staat het principe van basiscommunicatie als inspiratiebron voor interactie heel helder uitgelegd.  

Bestellen via uitgever

005 | 30 September 2020

Het kind centraal in de kinderopvang

Manja Haze, 2020

Boekentip van Georgette Boehmer, Wonderland Kinderopvang

Dit boek moet je lezen want, er is in beschreven hoe je vanuit respect en contact met kinderen kunt omgaan in de kinderopvang. Er staan heldere voorbeelden in van hoe je situaties zo kunt vormgeven dat er meer ruimte is voor de autonomie van het kind.

Bestellen via uitgever

004 | 24 September 2020

52 thema's waar je als professional in de kinderopvang over na kan denken

Annemiek Waage en Marieke Grijpink, 2020

Boekentip van Elise Rip, Kinderdagverblijf De Regenboog

Dit boek moet je lezen want, het is een klapper met 52 thema's als inspiratie. Als pedagogisch coach stuur ik elke week een thema naar de pedagogisch medewerkers en daar wordt heel enthousiast op gereageerd. De thema's zijn herkenbaar en met humor geschreven.

Bestellen via uitgever

003 | 05 September 2020

Interactievaardigheden. Een kindvolgende benadering

Anneke Strik en Jacqueline Schoemaker, 2020

Boekentip van Joke Schreuder, Solidoe Kinderopvang

Dit boek moet je lezen want, in dit boek worden de zes interactievaardigheden op een heldere en laagdrempelige manier beschreven. Waarbij er voortdurend een verbinding wordt gelegd tussen theorie en praktijk. In boek staan ook veel praktijkvoorbeelden voor verschillende leeftijdsgroepen.

Bestellen via uitgever

002 | 05 September 2020

Leidinggeven vanuit interactievaardigheden

Marleen Kerstens, 2020

Boekentip van Els Koldenhof, Pedagoog/Pedagogisch beleidsadviseur DAK kindercentra

Dit boek moet je lezen want, dit boek is vooral een praktisch oefenboek als je wilt coachen op de interactievaardigheden. De reflectievragen en voorbeelden helpen je om samen met de pm-ers op verschillende manieren en niveaus te werken aan de pedagogische kwaliteit.

Bestellen via uitgever

001 | 24 Augustus 2020

Pedagogiek in de vingers

Inge van Rijn, 2020

Boekentip van Ellen Quakernaat, ontwikkelteam onderlinge interacties

Dit boek moet je lezen want, het is een boek met herkenbare situaties uit de kinderopvang. De gesprekken die de coach voert zijn duidelijk en helder beschreven. Je vliegt door het boek heen. De voorbeelden en bijpassende theorie kunnen goed als hulpmiddel gelden voor pedagogisch coaches, maar ook voor leidinggevenden die begeleidingsgesprekken voeren met pedagogisch medewerkers. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal opdrachten die je zelf ook in zou kunnen zetten. Echt de moeite waard!

Bestellen via uitgever

De blogs geven een kijkje in de keuken van het expertisecentrum
Blijf of de hoogte van het laatste nieuws via onze berichten