Berichten


Animatie online

008 | 07 September 2020

De nieuwe animatie van het Expertisecentrum Kinderopvang is nu online. In deze animatie lichten we het Waarom? Hoe? en Wat? van het Expertisecentrum Kinderopvang toe. 

Jonge kinderen ontwikkelen zich snel. Investeren in hun ontwikkeling is investeren in hun en in onze toekomst. Samen met de sector werkt het Expertisecentrum aan de pedagogische kwaliteit van kinderopvang. 

Lees meer...

Werkwijze

007 | 28 Juli 2020

Een infographic als toelichting op de werkwijze van het Expertisecentrum is vanaf nu te vinden op de website.

Wie zitten er in een ontwikkelteam? De ontwikkelteams bestaan uit ongeveer 9 pedagogen of pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers die verbonden zijn aan een kinderopvangorganisatie, aangevuld met een of twee onderzoekers verbonden aan een Hogeschool, Universiteit of ander onderzoeksinstituut.

Klik hier om de infographic te bekijken.  

Lees meer...

Kennisbasis

006 | 12 Mei 2020

Het Expertisecentrum Kinderopvang ontwikkelt en onderhoudt de kennisbasis voor pedagogisch professionals. Doel is om kennis te verzamelen waarmee pedagogisch professionals zich verder kunnen professionaliseren. Maar de kennisbasis is er ook om handvatten te bieden: manieren om een goede praktijk vorm te geven, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Samen met ontwikkelteams, bestaande uit professionals uit de praktijk en wetenschap, werkt het Expertisecentrum aan de opbouw van de kennisbasis.

Lees meer...

Samenstelling ontwikkelteams

005 | 15 April 2020

Half februari gingen we op zoek naar deelnemers voor onze ontwikkelteams. We benaderden de contacten van het Expertisecentrum Kinderopvang en ook via de vakbladen en LinkedIn gingen we op zoek naar belangstellenden. Met als resultaat: meer aanmeldingen voor deelname aan de ontwikkelteams dan dat we op dit moment nodig hebben. Dat is natuurlijk fantastisch!

Lees meer...

Aanmelden voor een ontwikkelteam

004 | 19 Februari 2020

Het Expertisecentrum is op zoek naar wetenschappers (promovendi) en pedagogen en/of pedagogisch coaches die zich willen inzetten op één van de gekozen onderwerpen. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar: o.v.v. het onderwerp waar je mee aan de slag wilt gaan.

Lees meer...

Top 3 Onderwerpen

003 | 19 Februari 2020

De sector zelf, op basis van een stemming, heeft de volgende drie onderwerpen geagendeerd.

Lees meer...

Stem mee

002 | 10 Februari 2020

Maandag 27 januari jl. is tijdens een bijeenkomst met een aantal pedagogen, pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches geïnventariseerd welke pedagogische thema’s op dit moment actueel zijn.

Lees meer...

Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang is van start!

001 | 14 Januari 2020

– Van, voor en mét de sector –

Op de drempel van 2020 heeft het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang groen licht gekregen. Het startsein is de toekenning van een subsidie door het ministerie van SZW. Deze subsidie, samen met de bijdragen van Bureau Kwaliteit Kinderopvang en organisaties uit de sector, maakt de inrichting van het Expertisecentrum mogelijk. De komende weken zal de organisatorische en digitale infrastructuur vormgegeven worden. Eind januari vindt een eerste pedagogisch-inhoudelijke bijeenkomst plaats.

Lees meer...