Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Berichten

 

Hier staat informatie die voor langere tijd interessant is. In de Nieuwsbrief, die elke twee weken verschijnt, staan actuele ontwikkelingen, aankondigingen van activiteiten, blogs, tips en meer.


Initiatief Onderzoeksagenda kinderopvang

Het Expertisecentrum Kinderopvang verbindt wetenschap en praktijk om te komen tot de pedagogische kennisbasis, dat wat elke professional in de kinderopvang zou moeten weten. In de drie jaar dat het Expertisecentrum bestaat, zijn tien onderwerpen uitgewerkt. De constatering op basis van deze ervaring is, dat er weinig onderzoek is gedaan naar de pedagogische praktijk in de kinderopvang in Nederland. Het onderzoek dat wordt gedaan is vaak naar de kwaliteit of effectiviteit van bepaalde (interventie)programma's. Dit levert vaak relatief weinig concrete informatie op voor de werkvloer.

Lees meer...

Ministerie draagt bij aan de bekostiging van het Expertisecentrum Kinderopvang

Eind februari heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om 41% extra (boven op de vrijwillige bijdragen van de sector) te financieren. Door deze subsidie is het mogelijk extra ontwikkelteams te starten en nog meer (gratis) activiteiten aan te bieden om de kennis te delen. 
Lees meer...

Expertisecentrum Kinderopvang gevraagd om mee te denken op Bonaire!

Vorig jaar is het Expertisecentrum Kinderopvang door het programma BES(t) 4 kids gevraagd om mee te denken over het ontwikkelen van een VVE-programma voor Bonaire. BES(t) 4 kids is een samenwerking tussen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en de ministeries van SZW, OCW, VWS en BZK. Het doel van het programma is om alle kinderen in Caribisch Nederland kwalitatief goede, veilige én toegankelijke dagopvang en buitenschoolse opvang te bieden.

Lees meer...

PiB 2.0 is live!

PiB 20 Header geel

Op 30 januari vond de feestelijk presentatie van PiB 2.0 plaats. De huidige gebruikers van PiB hebben een uitgebreide demonstratie gekregen en kunnen vanaf vandaag officieel aan de slag met de vernieuwde versie. 

Lees meer...

Nieuwe onderwerpen 2023 bekend!

Het is inmiddels traditie dat de sector zelf de onderwerpen kiest die door nieuwe ontwikkelteams uitgewerkt worden. In januari 2023 is er volop gestemd op (door de sector zelf gekozen) onderwerpen. Hieruit is (in willekeurige volgorde) een top 5 samengesteld. De meest gekozen onderwerpen zijn:
  • Groeps- en timemanagement
  • Spel en spelbegeleiding
  • Samenwerken met de bso
  • Pre-pubers in de bso
  • De baby
Lees meer...

De winnaars van het kennisspel 2022 zijn bekend!

In november deden 1.639 pedagogisch professionals van 357 verschillende organisaties mee aan de tweede editie van ons kennisspel. Ondanks de drukte en hectiek waar we in de kinderopvang momenteel mee te maken hebben, vonden deze deelnemers twee keer per week een paar minuten om mee te spelen. Zo waren zij op een laagdrempelige manier bezig met de inhoud van het vak. 
 
Lees meer...

Het Kennisspel gaat weer van start én jij kan gratis meedoen!

Vorig jaar deden zo’n vijftienhonderd pedagogisch medewerkers, coaches, managers en beleidsmedewerkers mee aan het Kennisspel van het Expertisecentrum. Én goed nieuws voor jou; dit jaar kan jij gratis meedoen!
 
Lees meer...

Hoe meld ik mij aan voor een activiteit met korting?

Organisaties die zijn aangesloten bij het Expertisecentrum ontvangen 30% korting op alle activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten, webinars, pratica of een congres zijn. Via deze link kun jij zien of jouw organisatie al is aangesloten bij het Expertisecentrum. Bekijk hieronder welke stappen jij moet nemen om de korting te activeren.

Lees meer...

Beroepskrachten in opleiding.Toezicht.Corona 

Onderzoek naar het effect van de maatregelen om lucht te geven in het kader van het personeelstekort en effecten van maatregelen tijdens de Corona pandemie.  

Lees meer...

Jaaroverzicht 2021

Dit is het Jaaroverzicht 2021 van het Expertisecentrum Kinderopvang. Vier ontwikkelteams hebben in 2021 de volgende onderwerpen uitgewerkt: Risicovol spel, Verticale groep in de hele dagopvang, Samenwerken met ouders en Kansen voor de BSO. Het Jaaroverzicht 2021 is het resultaat van hun inspanningen. Je leest er de meest opmerkelijke wetenschappelijke inzichten per onderwerp, samen met steeds enkele praktijkvoorbeelden ter inspiratie. Op de website vind je veel meer informatie over deze en meer onderwerpen. 

Lees meer...

Kennisspel 2021 van start

Morgen - 2 september - start het online Kennisspel 2021 van het Expertisecentrum Kinderopvang. 

Doel van het kennisspel: het doel van het Kennisspel is om deelnemers aan het denken te zetten en binnen of buiten de eigen organisatie het gesprek op gang te brengen over een specifiek onderwerp. Het spel biedt jou en je collega’s de kans om het gesprek aan te gaan over het ‘waarom’ van het onderwerp en over hoe dit in de eigen organisatie is ingevuld en in praktijk is gebracht. 

Evaluatie: het Kennisspel 2021 is een pilot van 3 maanden die het Expertisecentrum aanbiedt. In de eerste week van november vindt een evaluatie plaats onder alle deelnemers van het Kennisspel. De uitkomst daarvan is bepalend voor een mogelijk vervolg van het Kennisspel in 2022.

Kijk op 2 september in je e-mail voor de eerste VraagvanVandaag! 

Lees meer...

Eerste Vraag van Vandaag

Eerste Vraag van Vandaag
Op 2 september begint het online Kennisspel 2021 van het Expertisecentrum Kinderopvang met de eerste Vraag van Vandaag. Iedereen die is geregistreerd bij het Expertisecentrum ontvangt vanaf 2 september per mail iedere dinsdag en donderdag een Vraag van Vandaag. 

 Waarom een kennisspel? 
Door mee te doen, vergroot je op een leuke, snelle en uitdagende manier je kennis van pedagogische kwaliteit.

 Hoe werkt het? 
Je ontvangt iedere dinsdag en donderdag een vraag. De afzender van de vragen is .
Ben je enthousiast over het spel? Moedig dan vooral collega's aan om ook mee te doen! Dat kan als zij zich registreren op de website van het Expertisecentrum.

Lees meer...

Investeer mee!

Jonge kinderen leren veel en snel. Individuele pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zijn dan ook van grote invloed op hun brede ontwikkeling. Van de pedagogisch professionals wordt steeds meer expertise gevraagd.

Door de hele sector: een gezamenlijke financiering van het Expertisecentrum door de sector ligt voor de hand. Investeer dus mee in de brede ontwikkeling van kind en branche! De hoogte van de investering per organisatie is afhankelijk van de omzet en varieert van € 200 tot € 5000 per jaar. Het Expertisecentrum Kinderopvang streeft naar aansluiting van alle organisaties in Nederland.

Investeer mee!: meer informatie vind je hier 
En als je wilt mee investeren, klik je hier 

Lees meer...

Doe mee met ons Kennisspel 2021!

Vanaf 1 september 2021 biedt het Expertisecentrum pedagogisch coaches en pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan ons Digitale Kennisspel.

Door mee te doen, vergroot je op een leuke, snelle en uitdagende manier jouw kennis van pedagogische kwaliteit. We dagen je uit door aan jou 2 keer per week – per e-mail – een meerkeuzevraag te stellen. Het beantwoorden kost je hooguit 1 minuut ! Met één klik antwoord je en daarna krijg je meteen een korte toelichting. Door die te lezen bouw je jouw kennis steeds verder uit.

Lees meer...

Jaaroverzicht 2020: Ontmoeting van wetenschap en praktijk

In het jaaroverzicht 2020 zijn praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke inzichten opgenomen. Pedagogisch coaches, de doelgroep van het expertisecentrum, zijn enthousiast over de ontmoeting van wetenschap en praktijk: “Ik vond de wetenschappelijke inzichten een enorme eyeopener”. 


Het jaaroverzicht is gratis te downloaden via de volgende link 

Lees meer...

Top 2 onderwerpen 2021

De sector zelf heeft de volgende twee onderwerpen geagendeerd voor 2021 door te stemmen op een lijst van negen onderwerpen.

  • Risicovol spel
  • Pedagogisch kwaliteit in de complexiteit van een verticale groep 

Per onderwerp gaat een ontwikkelteam aan het werk met het verzamelen en analyseren van bestaande informatie en praktijkervaringen met betrekking tot dit specifieke onderwerp. Zij voegen daar eigen ervaringen en kennis aan toe. Een onderzoeker draagt wetenschappelijke informatie aan die in de databank komt.

Er is in totaal 450 keer gestemd op de lijst met 9 onderwerpen op het gebied van pedagogische kwaliteit. Deze lijst is samengesteld op basis van de input van de ontwikkelteams van 2020. 

Lees meer...