Berichten


18 | Webinar PiB voor managers en beslissers

Webinar PiB voor managers en beslissers

18 | 09 November 2021

Als directeur/bestuurder van een kinderopvangorganisatie heb je inzicht in de bedrijfsvoering: uurprijs, bezettingscijfers, ziekteverzuim, huurprijzen, enzovoort. Maar wat weet je over de pedagogische kwaliteit op de groep, daar waar het allemaal om draait? Welke informatie heb je als bestuurder/directeur daarover beschikbaar? Is die informatie actueel? Kun je daarop sturen? Of zijn het alleen de GGD-rapportages?

Lees meer...
17 |WebinarWiki: faciliteren en stimuleren van onderlinge interactie van kinderen

WebinarWiki: faciliteren en stimuleren van onderlinge interactie van kinderen

17 | 28 Oktober 2021

Ben je toe aan verdieping op het onderwerp begeleiden van onderlinge interacties? Geef je dan op voor de WebinarWiki waarin je al je vragen kunt stellen aan de onderzoekers die verbonden zijn aan het ontwikkelteam en een ervaren pedagogisch coach.

Lees meer...
16 |3 webinars in november 2021

3 webinars in november 2021

16 | 25 Oktober 2021

Samen met ontwikkelteams, die bestaan uit onderzoekers en professionals uit de praktijk, werkt het Expertisecentrum aan de opbouw van de kennisbasis. Dat doen we door steeds wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk.                      

Elk webinar focust op een ander onderwerp: risicovol spel; complexiteit in een verticale groep en samenwerking met ouders. 

Lees meer...
15 |Webinar risicovol spel: wat vindt de GGD?

Webinar risicovol spel: wat vindt de GGD?

15 | 04 Oktober 2021

Dat mag niet van de GGD’ hoor je nogal eens als het gaat over de mogelijkheden voor risicovol spel. In dit webinar gaan we eerst in op de werkdefinitie van risicovol spel: Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Vervolgens gaan we in gesprek met Wietske van Gurptoezichthouder bij de GGD Amsterdam, over haar visie op risicovol spel. Dan zal blijken dat er héél veel mogelijk is, zo lang je dit maar goed weet te onderbouwen. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen aan Wietske.

Lees meer...
14 | nieuw ontwikkelteam: diversiteit en inclusie

nieuw ontwikkelteam: diversiteit en inclusie

14 | 23 September 2021

Het Expertisecentrum Kinderopvang is op zoek naar deelnemers die hun kennis en ervaring willen inzetten voor het ontwikkelteam dat zich gaat bezighouden met het onderwerp diversiteit en inclusie. 

Je kan je aanmelden door te mailen naar:  onder vermelding van het onderwerp diversiteit en inclusie. Aanmelden kan tot 18 oktober.  

Wil je in de mail waarmee je je aanmeldt kort vermelden waarom je wilt meedoen en welke ervaring je hebt met diversiteit en inclusie? 

Lees meer...
13 | Webinar Pedagogische praktijk in Beeld

Webinar Pedagogische praktijk in Beeld

13 | 20 September 2021

Als pedagogisch coach/beleidsmedewerker, pedagoog of kwaliteitsmedewerker komen er vaak veel vragen op je af. Hoe is de gemiddelde emotionele veiligheid van kinderen op deze groep? Welke specifieke verbeterpunten zijn er wat betreft de kwaliteit van de leefomgeving op deze locatie? Waar begin je als pedagogisch coach überhaupt met je wettelijke opdracht: het coachen van pedagogisch medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden en met jouw inzet bij de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens?

Lees meer...
12 | Kennisspel 2021 van start

Kennisspel 2021 van start

12 | 01 September 2021

Morgen - 2 september - start het online Kennisspel 2021 van het Expertisecentrum Kinderopvang. 

Doel van het kennisspel: het doel van het Kennisspel is om deelnemers aan het denken te zetten en binnen of buiten de eigen organisatie het gesprek op gang te brengen over een specifiek onderwerp. Het spel biedt jou en je collega’s de kans om het gesprek aan te gaan over het ‘waarom’ van het onderwerp en over hoe dit in de eigen organisatie is ingevuld en in praktijk is gebracht. 

Evaluatie: het Kennisspel 2021 is een pilot van 3 maanden die het Expertisecentrum aanbiedt. In de eerste week van november vindt een evaluatie plaats onder alle deelnemers van het Kennisspel. De uitkomst daarvan is bepalend voor een mogelijk vervolg van het Kennisspel in 2022.

Kijk op 2 september in je e-mail voor de eerste VraagvanVandaag! 

Lees meer...
11 | Eerste Vraag van Vandaag

Eerste Vraag van Vandaag

11 | 24 Augustus 2021

Eerste Vraag van Vandaag
Op 2 september begint het online Kennisspel 2021 van het Expertisecentrum Kinderopvang met de eerste Vraag van Vandaag. Iedereen die is geregistreerd bij het Expertisecentrum ontvangt vanaf 2 september per mail iedere dinsdag en donderdag een Vraag van Vandaag. 

 Waarom een kennisspel? 
Door mee te doen, vergroot je op een leuke, snelle en uitdagende manier je kennis van pedagogische kwaliteit.

 Hoe werkt het? 
Je ontvangt iedere dinsdag en donderdag een vraag. De afzender van de vragen is .
Ben je enthousiast over het spel? Moedig dan vooral collega's aan om ook mee te doen! Dat kan als zij zich registreren op de website van het Expertisecentrum.

Lees meer...
10 | Investeer mee!

Investeer mee!

10 | 10 Augustus 2021

Jonge kinderen leren veel en snel. Individuele pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zijn dan ook van grote invloed op hun brede ontwikkeling. Van de pedagogisch professionals wordt steeds meer expertise gevraagd.

Door de hele sector: een gezamenlijke financiering van het Expertisecentrum door de sector ligt voor de hand. Investeer dus mee in de brede ontwikkeling van kind en branche! De hoogte van de investering per organisatie is afhankelijk van de omzet en varieert van € 200 tot € 5000 per jaar. Het Expertisecentrum Kinderopvang streeft naar aansluiting van alle organisaties in Nederland.

Investeer mee!: meer informatie vind je hier 
En als je wilt mee investeren, klik je hier 

Lees meer...
09 | Doe mee met ons Kennisspel!

Doe mee met ons Kennisspel!

09 | 28 Juni 2021

Vanaf 1 september 2021 biedt het Expertisecentrum pedagogisch coaches en pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan ons Digitale Kennisspel.

Door mee te doen, vergroot je op een leuke, snelle en uitdagende manier jouw kennis van pedagogische kwaliteit. We dagen je uit door aan jou 2 keer per week – per e-mail – een meerkeuzevraag te stellen. Het beantwoorden kost je hooguit 1 minuut ! Met één klik antwoord je en daarna krijg je meteen een korte toelichting. Door die te lezen bouw je jouw kennis steeds verder uit.

Lees meer...
08 | Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

08 | 17 Mei 2021

De verwachtingen van en beelden over buitenschoolse opvang zijn niet heel specifiek. In het algemeen is het beeld: na school gaan kinderen naar de buitenschoolse opvang, daar drinken en eten en spelen ze wat en dan gaan ze weer naar huis. En in de vakantie is er een vakantieprogramma met activiteiten.

Het onderwerp Wat doen we met de bso? is gestart vanuit het overleg met het netwerk belanghebbenden van het Expertisecentrum in mei 2020.

 
Lees meer...
07 | Evaluatie Pedagogisch practicum 

Evaluatie Pedagogisch practicum 

07 | 06 Mei 2021

Op 15 april hebben 65 pedagogisch coaches deelgenomen aan het pedagogisch practicum dat inzoomt op de Interventieladder.

Uit de evaluatie blijkt dat (bijna) alle deelnemende coaches door het practicum geïnspireerd zijn en nieuwe inzichten hebben opgedaan, en dat veel coaches van elkaar hebben kunnen leren. 
Voor meer informatie en aanmelden voor de kenniskring klik hier
 
Lees meer...
06 | Pedagogisch practicum voor pedagogisch coaches 

Pedagogisch practicum voor pedagogisch coaches 

06 | 04 Maart 2021

Pedagogisch professionals nemen honderden beslissingen per dag. Beslissingen die mede bepalen hoeveel ruimte een kind krijgt voor zijn eigen initiatieven. Vaak worden beslissingen genomen vanuit een wel/niet kader: het mag of het mag niet.
 
Interventieladder
Dit pedagogisch practicum gaat over de interventieladder, een tool die is voortgekomen uit het ontwikkelteam ruimte geven voor de autonomie van het kind. 
 
Lees meer...
05 | Kenniskringen voor pedagogisch coaches

Kenniskringen voor pedagogisch coaches

05 | 17 Februari 2021

 
Thema’s: ruimte geven voor autonomie van het kind en onderlinge interacties kinderen
 
De kenniskringen starten in september in Leeuwarden, Utrecht en Eindhoven.
 
Informatie en aanmelden klik hier
Informatie thema’s onder pedagogische kennisbasis klik hier
 
Download hier de flyer over de kenniskringen.
 
Lees meer...
04 | Jaaroverzicht 2020: Ontmoeting van wetenschap en praktijk

Jaaroverzicht 2020: Ontmoeting van wetenschap en praktijk

04 | 08 Februari 2021

In het jaaroverzicht 2020 zijn praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke inzichten opgenomen. Pedagogisch coaches, de doelgroep van het expertisecentrum, zijn enthousiast over de ontmoeting van wetenschap en praktijk: “Ik vond de wetenschappelijke inzichten een enorme eyeopener”. 


Het jaaroverzicht is gratis te downloaden via de volgende link 

Lees meer...
03 | Samenvatting 3 geslaagde webinars nu online beschikbaar

Samenvatting 3 geslaagde webinars nu online beschikbaar

03 | 01 Februari 2021

In het laatste kwartaal van 2020 organiseerde het Expertisecentrum Kinderopvang drie interessante webinars. Wat uit nood was geboren – Corona speelde ook ons natuurlijk parten – leverde uiteindelijk juist een prima werkvorm op! 

De webinars zijn hier voor geregistreerde gebruikers, kosteloos te zien: link

Lees meer...
02 | Aanmelden ontwikkelteam

Aanmelden ontwikkelteam

02 | 06 Januari 2021

Voor de drie ontwikkelteams die in 2021 starten is het Expertisecentrum Kinderopvang op zoek naar deelnemers die hun kennis en ervaring willen inzetten. Elk ontwikkelteam bestaat uit een onderzoeker en ongeveer zeven pedagogisch professionals die werkzaam zijn bij een kinderopvangorganisatie (pedagogen, pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers). De drie ontwikkelteams gaan zich in 2021 bezighouden met de volgende onderwerpen:

 • Samenwerking met ouders;
 • Risicovol spel en
 • Pedagogische kwaliteit in de complexiteit van een verticale groep.

Je kan je aanmelden door te mailen naar:  onder vermelding van het onderwerp waar je mee aan de slag wilt gaan. Aanmelden kan tot 31 januari 2021. 

Lees meer...
01 | Top 2 onderwerpen

Top 2 onderwerpen

01 | 04 Januari 2021

De sector zelf heeft de volgende twee onderwerpen geagendeerd voor 2021 door te stemmen op een lijst van negen onderwerpen.

 • Risicovol spel
 • Pedagogisch kwaliteit in de complexiteit van een verticale groep 

Per onderwerp gaat een ontwikkelteam aan het werk met het verzamelen en analyseren van bestaande informatie en praktijkervaringen met betrekking tot dit specifieke onderwerp. Zij voegen daar eigen ervaringen en kennis aan toe. Een onderzoeker draagt wetenschappelijke informatie aan die in de databank komt.

Er is in totaal 450 keer gestemd op de lijst met 9 onderwerpen op het gebied van pedagogische kwaliteit. Deze lijst is samengesteld op basis van de input van de ontwikkelteams van 2020. 

Lees meer...
015 | Verlenging website

Verlenging website

015 | 17 December 2020

Ben je geregistreerd op www.expertisecentrumkinderopvang.nl. Dan hebben we jouw registratie met een jaar verlengd tot 31 december 2021. Door deze registratie heb je toegang tot de gehele website van het Expertisecentrum Kinderopvang en blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen van het Expertisecentrum Kinderopvang door de berichten die wij sturen.  


Wij wensen iedereen fijne feestdagen en veel mooie dagen in 2021! 

Lees meer...
014 | Stem mee voor onderwerpen in 2021

Stem mee voor onderwerpen in 2021

014 | 01 December 2020

Je kan meebepalen welke nieuwe onderwerpen in 2021 door ontwikkelteams uitgewerkt worden door te stemmen. De groslijst met onderwerpen is samengesteld uit suggesties die door de ontwikkelteams 2020 zijn gedaan en die via de website zijn binnen gekomen. Klik hieronder om mee te stemmen. 

Stem mee!

Lees meer...
013 | Kenniskringen

Kenniskringen

013 | 27 November 2020

In de kenniskring (autonomie en onderlinge interacties) doorloop je een verbetertraject in jouw eigen organisatie. In vier bijeenkomsten krijg je samen met pedagogisch coaches van andere organisaties ondersteuning bij de invulling en uitvoering van dit traject. Hoe je dit traject precies vormgeeft en inzet is aan jou en jouw organisatie. 

In januari 2021 starten kenniskringen in Leeuwarden, Utrecht en Eindhoven.
 
Meer informatie en inschrijven: klik hier

Lees meer...
012 | Webinar 19 november

Webinar 19 november

012 | 22 Oktober 2020

Het Expertisecentrum Kinderopvang organiseert het webinar Talentontwikkeling op 19 november 2020 van 16.00-17.30 uur. 

Dit webinar is bedoeld voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers. De opbrengsten van het ontwikkelteam talentontwikkeling staan centraal. Dit zijn wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden.
 
Aanmelden
Het (gratis) webinar vindt plaats via Zoom. Aanmelden kan op de website van het Expertisecentrum Kinderopvang.

Lees meer...
011 | Webinar 11 november

Webinar 11 november

011 | 19 Oktober 2020

Het Expertisecentrum Kinderopvang organiseert het webinar Onderlinge interacties tussen kinderen op 11 november 2020 van 16.00-17.30 uur. 
 
Dit webinar is bedoeld voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers. De opbrengsten van het ontwikkelteam onderlinge interacties staan centraal. Dit zijn wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden.
 
Aanmelden
Het (gratis) webinar vindt plaats via Zoom. Aanmelden kan op de website van het Expertisecentrum Kinderopvang.

Lees meer...
010 | Webinar 3 november

Webinar 3 november

010 | 12 Oktober 2020

Het Expertisecentrum Kinderopvang organiseert het webinar Ruimte geven voor de autonomie van het kind op 3 november 2020 van 16.00-17.30 uur. 

Dit webinar is bedoeld voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers. De opbrengsten van het ontwikkelteam autonomie staan centraal. Dit zijn wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden.

Aanmelden
Het (gratis) webinar vindt plaats via Zoom. Aanmelden kan op de website van het Expertisecentrum Kinderopvang.

Lees meer...
009 | Save the dates

Save the dates

009 | 08 Oktober 2020

Het Expertisecentrum Kinderopvang organiseert in november 3 Webinars.  

 • Ruimte geven voor de autonomie van het kind
  op dinsdag 3 november 2020
 • Onderlinge interacties van kinderen 
  op woensdag 11 november 2020
 • Talentontwikkeling 
  op donderdag 19 november 2020

  Noteer deze data alvast in jouw agenda. Alle Webinars zijn van 16.00 uur tot 17.30 uur, zijn kosteloos en vinden plaats via het professionele platform Zoom. 
Lees meer...
008 | Animatie online

Animatie online

008 | 07 September 2020

De nieuwe animatie van het Expertisecentrum Kinderopvang is nu online. In deze animatie lichten we het Waarom? Hoe? en Wat? van het Expertisecentrum Kinderopvang toe. 

Jonge kinderen ontwikkelen zich snel. Investeren in hun ontwikkeling is investeren in hun en in onze toekomst. Samen met de sector werkt het Expertisecentrum aan de pedagogische kwaliteit van kinderopvang. 

Lees meer...
007 | Werkwijze

Werkwijze

007 | 28 Juli 2020

Een infographic als toelichting op de werkwijze van het Expertisecentrum is vanaf nu te vinden op de website.

Wie zitten er in een ontwikkelteam? De ontwikkelteams bestaan uit ongeveer 9 pedagogen of pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers die verbonden zijn aan een kinderopvangorganisatie, aangevuld met een of twee onderzoekers verbonden aan een Hogeschool, Universiteit of ander onderzoeksinstituut.

Klik hier om de infographic te bekijken.  

Lees meer...
006 | Kennisbasis

Kennisbasis

006 | 12 Mei 2020

Het Expertisecentrum Kinderopvang ontwikkelt en onderhoudt de kennisbasis voor pedagogisch professionals. Doel is om kennis te verzamelen waarmee pedagogisch professionals zich verder kunnen professionaliseren. Maar de kennisbasis is er ook om handvatten te bieden: manieren om een goede praktijk vorm te geven, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Samen met ontwikkelteams, bestaande uit professionals uit de praktijk en wetenschap, werkt het Expertisecentrum aan de opbouw van de kennisbasis.

Lees meer...
005 | Samenstelling ontwikkelteams

Samenstelling ontwikkelteams

005 | 15 April 2020

Half februari gingen we op zoek naar deelnemers voor onze ontwikkelteams. We benaderden de contacten van het Expertisecentrum Kinderopvang en ook via de vakbladen en LinkedIn gingen we op zoek naar belangstellenden. Met als resultaat: meer aanmeldingen voor deelname aan de ontwikkelteams dan dat we op dit moment nodig hebben. Dat is natuurlijk fantastisch!

Lees meer...
004 | Aanmelden voor een ontwikkelteam

Aanmelden voor een ontwikkelteam

004 | 19 Februari 2020

Het Expertisecentrum is op zoek naar wetenschappers (promovendi) en pedagogen en/of pedagogisch coaches die zich willen inzetten op één van de gekozen onderwerpen. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar: o.v.v. het onderwerp waar je mee aan de slag wilt gaan.

Lees meer...
003 | Top 3 Onderwerpen

Top 3 Onderwerpen

003 | 19 Februari 2020

De sector zelf, op basis van een stemming, heeft de volgende drie onderwerpen geagendeerd.

Lees meer...
002 | Stem mee

Stem mee

002 | 10 Februari 2020

Maandag 27 januari jl. is tijdens een bijeenkomst met een aantal pedagogen, pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches geïnventariseerd welke pedagogische thema’s op dit moment actueel zijn.

Lees meer...
001 | Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang is van start!

Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang is van start!

001 | 14 Januari 2020

– Van, voor en mét de sector –

Op de drempel van 2020 heeft het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang groen licht gekregen. Het startsein is de toekenning van een subsidie door het ministerie van SZW. Deze subsidie, samen met de bijdragen van Bureau Kwaliteit Kinderopvang en organisaties uit de sector, maakt de inrichting van het Expertisecentrum mogelijk. De komende weken zal de organisatorische en digitale infrastructuur vormgegeven worden. Eind januari vindt een eerste pedagogisch-inhoudelijke bijeenkomst plaats.

Lees meer...