Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie


Geplande activiteiten

Pedagogisch practicum: risicovol spel

Risicovol spelen is niet gelijk aan gevaarlijke situaties. Risicovol spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het versterkt kinderen op meerdere vlakken: veerkracht, weerbaarheid, risico-competentie, zelfvertrouwen, betrokkenheid, creativiteit, zelfkennis, autonomie en zelfstandigheid.

Wat is risico vol spelen eigenlijk? En wat is precies het belang daarvan voor de ontwikkeling van kinderen? In dit pedagogisch practicum neemt Martin van Rooijen (Universiteit voor Humanistiek) je eerst mee in de wetenschappelijke inzichten over dit onderwerp. Vervolgens staat een kijkwijzer centraal. In kleine groepjes ga je met andere pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers in gesprek over de eigen ervaringen en over de toepasbaarheid van de tool.

Meer informatie over risicovol spel vind je hier: https://expertisecentrumkinderopvang.nl/onderwerpen/risicovol-spel

Startdatum 17-03-2022 19:00
Einddatum 17-03-2022 21:00
Max. deelnemers 75
Sluitingsdatum 14-03-2022 23:55
Prijs per persoon € 65,00
Pedagogisch practicum: verticale groep

In het veld en in niet wetenschappelijke publicaties zijn veel veronderstellingen te vinden over de effecten van de verschillende groepsindelingen op de ontwikkeling van kinderen en hun welzijn. Uit de wetenschappelijke literatuur komt geen eenduidige aanbeveling naar voren over welke groepsindeling beter zou zijn. Het is mogelijk dat een verticale groep voordelen biedt voor de ontwikkeling van kinderen, maar het is ook duidelijk dat het werken op zo’n groep uitdagingen kent. Daarom zijn er op basis van de onderzoeken enkele aandachtspunten geformuleerd voor het werken in een verticale groep. Deze aandachtspunten staan centraal tijdens het pedagogisch practicum.

Meer informatie over de complexiteit van pedagogische kwaliteit in de verticale groep vind je hier:

https://expertisecentrumkinderopvang.nl/onderwerpen/pedagogische-kwaliteit-verticale-groep

Startdatum 24-03-2022 19:00
Einddatum 24-03-2022 21:00
Max. deelnemers 75
Sluitingsdatum 21-03-2022 23:55
Prijs per persoon € 65,00
Pedagogisch practicum: samenwerken met ouders

Met samenwerken met ouders bedoelen we de wijze waarop professionals in de kinderopvang met ouders het pedagogisch handelen afstemmen, zodat er voor kinderen samenhang ontstaat tussen de ervaringen die zij opdoen gedurende interacties met opvoeders in de leefwereld thuis en op de groep. 

Er is veel onderzoek beschikbaar waaruit blijkt wat professionals kunnen doen om de samenwerking met ouders vorm te geven. Elementen van een effectieve samenwerking zijn een vertrouwensbasis en het aangaan van gelijkwaardige relaties met ouders. Voor ouders en professionals geldt dat deze samenwerking van invloed is op het eigen pedagogisch handelen en het benodigde samenspel ter ondersteuning van het kind. Wanneer deze verbinding tussen professionals en ouders ontbreekt, kan dit zelfs een negatieve invloed hebben op het welbevinden van kinderen. 

Startdatum 31-03-2022 19:00
Einddatum 31-03-2022 21:00
Max. deelnemers 75
Sluitingsdatum 28-03-2022 23:55
Prijs per persoon € 65,00
Coachkamer (2 juni)

Als pedagogisch coach ben je voortdurend met de pedagogisch professionals in gesprek over het belang van reflecteren, maar maak je zelf eigenlijk weleens pas op de plaats? Neem je zelf weleens de tijd om terug te kijken, de situatie te beschouwen en vooruit te blikken? De CoachKamer biedt pedagogisch coaches de mogelijkheid om op een gestructureerde manier met elkaar en onder begeleiding van het Expertisecentrum ervaringen uit te wisselen en hun kennis te verbreden en te verdiepen.

Er zijn in 2022 3 coachkamers op 19 januari, 2 juni en 6 september. Als je deelneemt aan alle 3 de CoachKamers ontvang je €100,- korting. Kijk bij het evenement 3x CoachKamer om je hiervoor op te geven. 

Startdatum 02-06-2022 10:30
Einddatum 02-06-2022 15:00
Max. deelnemers 15
Sluitingsdatum 27-05-2022
Prijs per persoon € 195,00
Coachkamer (6 september)

Als pedagogisch coach ben je voortdurend met de pedagogisch professionals in gesprek over het belang van reflecteren, maar maak je zelf eigenlijk weleens pas op de plaats? Neem je zelf weleens de tijd om terug te kijken, de situatie te beschouwen en vooruit te blikken? De CoachKamer biedt pedagogisch coaches de mogelijkheid om op een gestructureerde manier met elkaar en onder begeleiding van het Expertisecentrum ervaringen uit te wisselen en hun kennis te verbreden en te verdiepen.

Er zijn in 2022 3 coachkamers op 19 januari, 2 juni en 6 september. Als je deelneemt aan alle 3 de CoachKamers ontvang je €100,- korting. Kijk bij het evenement 3x CoachKamer om je hiervoor op te geven. 

Startdatum 06-09-2022 10:30
Einddatum 06-09-2022 15:00
Max. deelnemers 15
Sluitingsdatum 02-09-2022
Prijs per persoon € 195,00