Praktijkvoorbeelden
Tools
Bronnen
Lees- en luistertips
Activiteiten
Blogs
Berichten
Overige informatie

Geplande activiteiten

Webinar Risicovol spel - team

12-04-2023 9:30 -11:00
Online
Voor kinderen is risicovol spel aantrekkelijk, omdat het én spannend én plezierig is.  

En wat betekent risicovolspel voor het team? Vraagt dit uniforme regels en afspraken of juist niet? En wat als er wel iets gebeurt? En welke houding en welk gedrag vraagt dit van de pedagogisch professional?  

Pedagogisch Practicum: Positieve gedragsondersteuning

20-04-2023 10:00 -15:30

In iedere groep zit wel een kind waarbij de pedagogisch professional soms met de handen in het haar zit. Een kind met opvallend gedrag kan een grote stempel drukken op het welbevinden van de professionals, andere kinderen én natuurlijk zichzelf.

Webinar Risicovol spel - ouders

11-05-2023 9:30 -11:00
Online

Voor kinderen is risicovol spel aantrekkelijk, omdat het én spannend én plezierig is.

Voor ouders is het aanvankelijk vaak vooral spannend. Tijdens dit webinar gaan we in op de vraag hoe je risicovol spel op een goede manier introduceert bij ouders. En wat doe je daarna? Hoe handel je bijvoorbeeld als er onverhoopt toch een incident is geweest?

Pedagogisch Practicum: BSO voor oudere kinderen

23-05-2023 10:00 -15:30

Heeft jouw BSO ook een grote uitstroom van oudere kinderen? Tijdens dit pedagogisch practicum doorloop je als pedagogisch coach/beleidsmedewerker in één dag een stappenplan waarmee je in je eigen locatie/organisatie een uitdagend aanbod voor de oudere kinderen van de BSO kunnen realiseren.

Coachkamer: activeren van pedagogisch professionals

01-06-2023 10:30 -15:00
De CoachKamer bestaat uit drie bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst was in februari. Ook als je de eerste keer niet hebt deelgenomen kun je gewoon meedoen aan de tweede en derde CoachKamer. Deelname aan de CoachKamer kost €150,- per persoon inclusief btw.
 
Wat levert de coachkamer je op als pedagogisch coach ?  
De mogelijkheid om eens rustig te reflecteren op de afgelopen periode, ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, plannen te maken en ook eens wat anders uitproberen. Je krijgt theoretische onderbouwing van coachingsmethoden en praktische handvatten.  Daarnaast kun je contacten leggen met coaches van andere organisaties die je ook tussendoor kunt opzoeken.  

Pedagogisch practicum risicovol spel: kijkwijzer

15-06-2023 13:30 -16:00
De kijkwijzer risicovol spel is een tool waarmee je inzicht krijgt in de mogelijkheden die kinderen hebben binnen jouw locatie/groep/organisatie voor risicovol spel. De tool geeft ook inzicht in hoe de begeleiding van risicovol spel door de pedagogisch professionals is, de inbedding in het team, de organisatie en het beleid en de communicatie met ouders.  

Webinar omgeving: ruimte, inrichting en materialen

12-09-2023 15:30 -17:00
Online
Een goed ingerichte ruimte daagt kinderen uit tot spel en ontwikkeling. Nadenken over de inrichting en het gebruik van de groepsruimte, kan dan ook een groot verschil maken voor de ontwikkeling van kinderen.. Tijdens dit webinar hoor je hoe kinderen de ruimte gebruiken. En  wat je kunt doen om dat te verbeteren. Wist je bijvoorbeeld dat kinderen de vrije vloerruimte het vaakst gebruiken? Ook om te spelen?   

Congres | Wetenschap ontmoet praktijk

28-09-2023 10:00 -16:00

Op 28 september 2023 is ons tweede congres. We werken hard aan de invulling van het programma.

Coachkamer 3 oktober

03-10-2023 10:30 -15:00
De CoachKamer bestaat uit drie bijeenkomsten. De eerste bijeenkomsten waren in februari en juni, maar je kunt gewoon meedoen aan de derde CoachKamer. Deelname aan de CoachKamer kost €150,- per persoon inclusief btw.
 
Wat levert de coachkamer je op als pedagogisch coach ?  
De mogelijkheid om eens rustig te reflecteren op de afgelopen periode, ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, plannen te maken en ook eens wat anders uitproberen. Je krijgt theoretische onderbouwing van coachingsmethoden en praktische handvatten.  Daarnaast kun je contacten leggen met coaches van andere organisaties die je ook tussendoor kunt opzoeken.  

Webinar diversiteit en inclusie

08-11-2023 9:30 -11:00
Online

Diversiteit is er, aan inclusie kun je werken. Hoe erken, waardeer, accepteer en vier je verschillen? En wat kun je doen om aan inclusie te werken? Zowel wat betreft organisatorische als pedagogische aspecten?