Geplande activiteiten

Webinar: Risicovol spel: Wat vindt de GGD?

Dat mag niet van de GGD’ hoor je nogal eens als het gaat over de mogelijkheden voor risicovol spel. In dit webinar gaan we eerst in op de werkdefinitie van risicovol spel: Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Vervolgens gaan we in gesprek met Wietske van Gurp, toezichthouder bij de GGD Amsterdam, over haar visie op risicovol spel. Dan zal blijken dat er héél veel mogelijk is, zo lang je dit maar goed weet te onderbouwen. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen aan Wietske. 

Wat is het resultaat van de deelname:

Je hebt scherp wat we bedoelen met risicovol spel en hebt handvatten om je beleid vorm te geven en om het gesprek met de toezichthouder aan te gaan. Wil je ook handvatten om binnen je organisatie te zorgen voor meer mogelijkheden voor risicovol spel en om ouders hierbij te betrekken, geef je dan t.z.t. ook op voor het webinar risicovol spel op dinsdag 9 november! We zien je graag ook daar.

Dit webinar loopt vooruit op het webinar Risicovol spel. Dit webinar is in november en gaat over de opbrengsten van het ontwikkelteam dat zich heeft beziggehouden met dit onderwerp. Houd de berichten in de gaten.

Dit webinar is vooral interresant voor:

Pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers of managers die meer handvatten willen voor het beschrijven van risicovol spel in hun beleid en voor het gesprek met de toezichthouder hierover. 

Aanmelden kan via de website tot uiterlijk 11 oktober.

Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal deelnemers is beperkt!

Startdatum 21-10-2021 15:30
Einddatum 21-10-2021 17:00
Max. deelnemers 150
Sluitingsdatum 11-10-2021 23:55
Prijs per persoon Gratis

Inloggen om in te schrijven

Pedagogisch Practicum: het faciliteren en stimuleren van interacties tussen kinderen

Kinderen kunnen veel van elkaar leren. Maar hoe faciliteer en begeleid je dit eigenlijk? In dit pedagogisch practicum neemt Frans Hiddink (NHL Stenden Hogeschool) je eerst mee in de wetenschappelijke inzichten over dit onderwerp. Vervolgens staat een tool centraal: een basiskijkwijzer over het bevorderen van onderlinge interacties. In kleine groepjes ga je met andere pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers in gesprek over de eigen ervaringen en over de toepasbaarheid van de tool.

Voor wie?

Voor pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers die aan de slag willen met het uitbreiden van de mogelijkheden voor onderlinge interacties.

Hoe werkt een pedagogisch practicum?

Een pedagogisch practicum geeft pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers de mogelijkheid om in één middag kennis te maken met een ‘tool’. Die tool is zo concreet en praktisch dat zij die meteen de volgende dag kunnen toepassen in hun eigen praktijk.

Wat is het resultaat van deelname?

Je hebt kennis van en geoefend met de basiskijkwijzer bevorderen onderlinge interacties. Je kunt deze tool op verschillende manieren inzetten bij de coaching van pedagogisch professionals en gebruiken om met hen het gesprek te voeren over het bevorderen van onderlinge interacties.

Let op: Medewerkers van organisaties die zijn aangesloten bij het Expertisecentrum krijgen 30% korting. Zij vullen de code van hun organisatie in op de factuur.

Wil je weten of jouw organisatie is aangesloten?
Kijk dan hier: https://expertisecentrumkinderopvang.nl/relaties/investeerders

Startdatum 02-11-2021 15:30
Einddatum 02-11-2021 17:30
Max. deelnemers 75
Sluitingsdatum 25-10-2021 23:55
Prijs per persoon € 65,00

Inloggen om in te schrijven

Webinar risicovol spel

Samen met ontwikkelteams, die bestaan uit onderzoekers en professionals uit de praktijk, werkt het Expertisecentrum aan de opbouw van de kennisbasis. Dat doen we door steeds wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk.                                                                              Tijdens dit webinar presenteert, Martin van Rooijen, Universiteit voor Humanistiek, de onderzoeker van dit ontwikkelteam de meest opvallende wetenschappelijk inzichten over dit onderwerp.

En gaan we in gesprek met een aantal mensen uit de praktijk, die hebben deelgenomen aan het ontwikkelteam, over hoe zij in de praktijk invulling geven aan risicovol spel.

En geven we een korte presentatie van een tool die je zou kunnen gebruiken als je zelf in jouw organisatie aan de slag wilt met de (door)ontwikkeling van risicovol spel.

Startdatum 17-11-2021 15:30
Einddatum 17-11-2021 17:00
Max. deelnemers 500
Sluitingsdatum 10-11-2021 23:55
Prijs per persoon Gratis

Inloggen om in te schrijven

Webinar: samenwerking met ouders

Samen met ontwikkelteams, die bestaan uit onderzoekers en professionals uit de praktijk, werkt het Expertisecentrum aan de opbouw van de kennisbasis. Dat doen we door steeds wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk.                                                                                                                                                      Tijdens dit webinar presenteert, Martine van der Pluijm, Kenniscentrum talentontwikkeling Hogeschool Rotterdam, de onderzoeker van dit ontwikkelteam de meest opvallende wetenschappelijk inzichten over dit onderwerp.

En gaan we in gesprek met een aantal mensen uit de praktijk, die hebben deelgenomen aan het ontwikkelteam, over hoe zij in de praktijk invulling geven aan de samenwerking met ouders.

En geven we een korte presentatie van een tool die je zou kunnen gebruiken als je zelf in jouw organisatie aan de slag wilt met de (door)ontwikkeling van de samenwerking met ouders. 

 

Startdatum 30-11-2021 15:30
Einddatum 30-11-2021 17:00
Max. deelnemers 500
Sluitingsdatum 21-11-2021 23:55
Prijs per persoon Gratis

Inloggen om in te schrijven

Webinar complexiteit van de pedagogische kwaliteit in een verticale groep

Samen met ontwikkelteams, die bestaan uit onderzoekers en professionals uit de praktijk, werkt het Expertisecentrum aan de opbouw van de kennisbasis. Dat doen we door steeds wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk.                                                                                  Tijdens dit webinar presenteren Claudia Vrijhof, Universiteit Leiden en Ora Oudgenoeg, Universiteit Utrecht de onderzoekers van dit ontwikkelteam de meest opvallende wetenschappelijk inzichten over dit onderwerp.

En gaan we in gesprek met een aantal mensen uit de praktijk, die hebben deelgenomen aan het ontwikkelteam, over hoe zij in de praktijk werken binnen een verticale groep.

En geven we een korte presentatie van een tool die je zou kunnen gebruiken als je zelf in jouw organisatie aan de slag wilt met de (door)ontwikkeling van de verticale groep.

Startdatum 30-11-2021 15:30
Einddatum 30-11-2021 17:00
Max. deelnemers 500
Sluitingsdatum 14-11-2021 23:55
Prijs per persoon Gratis

Inloggen om in te schrijven